Galten herred

Sognene: Vorup, Haslund, Ølst, Værum, Ørum, Laurbjerg, Lerbjerg, Galten, Vissing, Voldum, Rud, Ødum, Hadbjerg, Halling.

Galten herred er det sydvestligste i a. og omgives af Sønderhald og Ø. Lisbjerg hrdr., Århus a. (V. Lisbjerg og Sabro hrdr.), Viborg a. (Houlbjerg, Middelsom og Sønderlyng hrdr.) samt Støvring hrd. Det strækker sig fra Randers kbst. i n. til Ødum i s. og fra Voldum i ø. til Lilleåen i v. Det er mest et storformet, stedvis af dybe dale gennemskåret bakkeland, hvis højeste partier skyldes højtliggende, tertiær undergrund af plastisk ler.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Våbenskjold). 1610

1610

(Våbenskjold). 1648

1648

Herredets areal udgjorde 1961: 20.179 ha, deraf ca. 17.200 ha landbrugsareal og ca. 100 ha vandareal. – Folketallet var 26/9 1960: 14.333 indb. fordelt på 4482 husstande (1801: 4594, 1850: 6307, 1901: 9068, 1930: 12.833„ 1955: 14.110). – Husdyrholdet var juli 1961: 578 heste 19.998 stk. hornkvæg, hvoraf 7989 malkekøer, 43.365 svin og 137.669 høns.

I kirkelig henseende udgør Galten hrd. sa. m. Støvring hrd. (bortset fra Råsted so.) ét provsti: Støvring og Galten hrdr.s provsti under Århus stift.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Galten herred (* 1231 Galtænheret) i Åbosyssel var fra gl. tid delt i fjerdinger, Bro, Ødum, Galten og Rud. Brusgård i Ølst so. og Rigtrup i Voldum so. hørte tidl. under Sønderhald hrd., Tåstrup og Amdrup i Ødum so. under V. Lisbjerg hrd. Derimod lå Munkdrup i Kristrup so., Sønderhald hrd., forhen under Galten hrd.

17/12 1687 blev Houlbjerg og Galten hrdr. samt V. Lisbjerg birk lagt sammen. 23/12 1808 kom Frisholt birk under denne jurisdiktion. Et reskr. af 5/9 1814 bestemte, at Houlbjerg hrd. dels skulle høre under Lysgård-Hids hrdr., dels under Middelsom-Sønderlyng hrdr. V. Lisbjerg og Hasle hrdr. var allr. 1801 blevet lagt sa. m. Sabro og Framlev hrdr. 13/10 1819 blev Galten hrd. lagt under Nørhald-Støvring hrdr., herunder kom også de dele af Frisenvold birk, som lå i de tre hrder. 1919 kom jurisdiktionen til at udgøre retskr. nr. 61 b, fra 1956 nr. 68, samt politikr. nr. 44, der også omfattede Randers by. Fra 1930 havde jurisdiktionen sa. dommer som retskr. nr. 59, Rougsø og en del af Sønderhald hrdr. Fra 1956 udgør de to retskredse Randers herredsret.

Såvel i Galten so. som i naboso. Hadbjerg og i Vissing so. findes tinghøje. Ved patentet af 13/3 1688 blev det bestemt, at det fælles ting for den nye jurisdiktion skulle være ved Hadbjerg by. 30/7 1734 blev det bevilget, at tinget måtte holdes i Lisbjerg, fra 1819 har det været i Randers.

Galten hrd. hørte under Åbosyssel. Det var indtil 1548 en del af Tordrup len, men kom da under Dronningborg len, fra 1660 Dronningborg a., som fra 1716 var forenet med Silkeborg og Mariager amter. 19/3 1794 kom hrd. under Havreballegård og Stjernholm amter, men blev 14/6 1799 henlagt under det 1793 oprettede Randers a.

Herredet hørte fra gl. tid under Århus stift. Indtil 1812 udgjorde det et selvstændigt provsti, men blev fra 1/9 s.å. en del af Randers a.s vestre provsti. I h.t. resol. af 8/11 1828 blev det fra 1/1 1833 sa. m. Støvring hrd. et selvstændigt provsti.

Johan Hvidtfeldt rigsarkivar, dr. phil.

Litt.: ValdJb. II. 48. Mogens Lebech i JySaml. 5. Rk. II. 1935–36. 203, 285f. JySaml. 5. Rk. II. 1933–36. 94. H. Larsen. Fra Galten og Sønderhald Herreders Fortid, i AarbRanders. 1934. 5–33. Thorkild Gravlund. Herredsbogen. Jylland. 1930. 32–36.