Halling sogn

(Søby-Skader-H. kom.) omgives af Sønderhald hrd. (Skader so.), Ø. Lisbjerg hrd. (Mejlby so.) samt Ødum, Rud og Voldum so. Ved skellet til Ødum og Mejlby so. løber Halling bæk. Det jævnt bølgede, mod n. småbakkede landskab stiger i vestl. retning til 83 m og har lette, men ret gode jorder. Mod sv. ligger Halling skov.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Kort).

Areal i alt 1961: 723 ha. Befolkning 26/9 1960: 225 indb. fordelt på 69 husstande (1801: 121, 1850: 205, 1901: 210, 1930: 268, 1955: 242).

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

I so. byerne: Halling (*1328 Halling, 1406 Haling; u. 1781) m. kirke, skole (nedlægges, når påbegyndt centralskole for Hvilsager-Lime, Mygind-Krogsbæk-Skørring og Søby-Skader-Halling kom. i Skørring tages i brug), bibl. (i skolen; opret. 1926; 1000 bd.) og kommunalt gymnastikhus; Villendrup (her? 1406 Windeldorp, Wærdorp, 1573 Viildendrup; u. 1791). – Gårde: Højgd.; Halling Nedergd.; Nørregd.; Villendrupgd.

O. Biilmann seminarieadjunkt, cand. mag.

H. so., der sa. m. Søby og Skader so. i Sønderhald hrd. udgør én sognekom., hører under Støvring og Galten hrdr.s provsti (anneksso. til Søby-Skader pastorat under Rougsø og Sønderhald hrdr.s provsti), Århus stift, har sa. tingsted og hører under de sa. kr. som Voldum so. bortset fra, at Halling so. hører under 48. skattekr. (Rougsø m. fl. hrdr.). So. udgør 4. udskrivningskr., 373. lægd og har sessionssted i Randers.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Kirken, der består af kor og skib samt tårn mod v., er en nyere bygn., hvis ældste dele, kor og skib, er opf. 1880 i st. f. en romansk kvaderstenskirke, der 1879 blev nedbrudt p.gr.af brøstfældighed. Den nye kirke rejstes efter tegn. af arkt. F. Uldall i romaniserende stil af røde mursten på høj granitsokkel m. skråkant, dannet af kvadre fra den gl. kirke. Ved v.gavlen rejstes 1942 et tårn af røde teglsten efter tegn. af arkt. N. Hjersing. I det indre, der dækkes af bjælkeloft, er der adsk. minder fra den gl. kirke. På et nyt, muret alterbord (1942) står en sengotisk krucifiksgruppe, der 1880 blev sat i ramme af egetræ. To små barokstager. Romansk granitfont m. glat kumme; dåbsfad 1828, af tin. Prædikestolen, delvis fornyet 1880, har ældre bestanddele fra en renæssancestol, bl.a. koblede hjørnesøjler m. bosserede prydbælter.

Jan Steenberg dr. phil.

Jon Pedersen fra Halling skødede 1328 10 mark sølv jord i H. mark til Peder Kjeldsen.

Carl Jørgensen adjunkt, cand mag.

Skove: Halling skov, ca. 60 ha, er opdelt på 8 ejere, der overvejende er bosat i Halling by, således tilh. ca. 13 ha Højgård, der ejes af fru E. R. Andersen, og 18 ha Villendrupgd., ejer Kr. Sørensen. Ca. halvdelen af Halling skov er bevokset m. løvtræ, resten m. nåletræ.

Peter Kjøller ekspeditionssekretær, forstkandidat

Fredede oldtidsminder: To mindre høje i Halling skov. – Sløjfet el. ødelagt: 6 høje.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.