Morsø Sønder herred

Købstad: Nykøbing (se s. 493). Sognene: Lødderup, Elsø, Frøslev, Mollerup, Tæbring, Ovtrup, Rakkeby, Karby, Hvidbjerg, Rested, Vejerslev, Blistrup, Lørslev, Ørding, Øster Assels, Vester Assels.

Morsø Sønder herred omfatter den største, sydl. del af øen Mors og begrænses fra Nørre hrd. af en linie ml. Nykøbing og Dragstrup vig. Karakteristisk for hrd. er de gode morænelersjorder og (mod v.) de mange inddæmmede og tørlagte vige. Til hrd. hører øen Agerø.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

Herredets areal udgjorde 1955 inkl. Nykøbing kbst. 21.736 ha; deraf var 18.826 ha landbrugsareal og 140 ha vandareal. – Folketallet var 1/10 1955 (inkl. Nykøbing kbst.): 18.989 indb., fordelt på 5840 husstande. (1801:4504, 1850: 7979, 1901: 13.811, 1930: 17.760). – Kreaturholdet var i juli 1958: 1667 heste, 27.824 stk. hornkvæg (heraf 11.042 malkekøer), 38.962 svin og 251.892 høns.

(Våbenskjold). 1608

1608

I kirkelig henseende udgør Morsø Sønder hrd. sa. m. Morsø Nørre hrd. ét provsti med 17 pastorater.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Morsø Sønder hrd. (* 1231 Morsø Syndræheret) blev 26/11 1687 forenet med Morsø Nørre hrd. samt Lund og Jegindø birker. Fra 14/8 1714 var herredsfogden tillige byfoged i Nykøbing, og 21/8 1824 blev hele Mors et retsbetjentembede. 1/1 1907 blev Jegindø udskilt herfra og lagt under Hassing-Refs hrd. Fra 1919 udgjorde jurisdiktionen retskreds nr. 76, fra 1956 nr. 83, samt politikreds nr. 55, der 1960 blev til nr. 57.

Mors var opr. et len for sig, men blev 1536 lagt under Hald. I ældre tid var der forsk. mindre len på øen, bl.a. Jegindø, Lund, Skarpenberg gods og Dueholm. 1660 kom øen under Dueholm amt, som 1664 blev forenet med Ørum og Vestervig amter. 26/11 1793 blev den en del af det nyoprettede Thisted a.

Herredstinget har sandsynligvis været holdt på hederne n.f. Rested og Sindbjerg. 1638 siges det, at s.f. Mollerup by »op i heden og udmark ligger en høj, som kaldes Loffhøj, der straks sønden til den store Tinghøj, som dom og ret holdes. Sønden og vesten om forskrevne høj ligger en dal, kaldet Tingdall«. Der nævnes dog også tinghøje v.f. Mollerup og på Mollerup hede og i Fjallerslev. Det fælles tingsted for de to hrdr. blev 1688 henlagt til Harrehøj i Elsø so. Tinghuset var endnu ikke færdigt 1693, og man fik kun bygget et beskedent hus med lerklinede vægge og stråtag. 1720 fik amtmanden påbud om, at tinghuset skulle flyttes til en uden for og noget fra Nykøbing liggende plads, men 20/1 1721 blev det tilladt, at det måtte bygges i Nykøbing.

I gejstlig henseende hørte hrd. under Børglum el. Vendelbo stift, sen. Ålborg stift. Indtil 1812 udgjorde det et provsti for sig, men kom da sa. m. Nørre hrd. og Refs hrd. til at udgøre Thisted amts søndre provsti. 1834 blev dette delt, og de to hrdr. på Mors blev ét provsti for sig.

Johan Hvidtfeldt rigsarkivar, dr. phil.

Litt.: Th. Gravlund. Herredsbogen. Jylland. 1930. 1920–27. Mogens Lebech i JySaml. 5. r. II. 1935–36. 189f., 246f. ValdJb., udg. af Svend Aakjær. II. 1926–43. 20. Aug. F. Schmidt. Morsingboer i gamle Dage. I 1930. 12f.; III. 1936. 37ff.