Musse herred

Købstæder: Maribo (se s. 618), Sakskøbing (se s. 653) og Nysted (se s. 673). Sognene: Maribo købstads landdistrikt, Hunseby, Våbensted, Engestofte, Sakskøbing landsogn, Tårs, Vigsnæs, Majbølle, Radsted, Toreby, Slemminge, Fjelde, Døllefjelde, Musse, Øster Ulslev, Godsted, Vester Ulslev, Kettinge, Bregninge, Herritslev og Nysted landsogn.

Musse herred er det østligste på Lolland. Det grænser til Fuglse hrd. langs en linie fra Knuthenborg park gennem Maribo Søndersø og Røgbølle sø til V. Ulslev ved Østersøen. I ø. skilles det fra Falsters herreder ved det smalle, bugtede Guldborg sund. Til hrd. hører nogle små holme i Østersøen.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Våbenskjold). 1584

1584

Herredets areal udgjorde 1951 (inkl. købstæder) 42.862 ha; deraf var 31.084 ha landbrugsareal, 512 ha gartnerier og frugtplantager, 6115 ha skove og plantager (inkl. småplantninger og læplantninger), 760 ha bebygget grund og gårdsplads, 960 ha private haver, 2033 ha gader, veje, jernbaner, hegn olgn., 71 ha byggegrunde, sportspladser, kirkegårde m.v., 510 ha tørvemoser, 13 ha heder, klitter, sumpe olgn. og 804 ha vandarealer. – Folketallet var 7/11 1950 (inkl. købstæder): 30.003 indb. fordelt på 9137 husstande. (1801: 13.377, 1850: 19.581, 1901: 24.034, 1930: 29.562). – Kreaturholdet var i juli 1954: 3521 heste, 23.121 stk. hornkvæg (heraf 11.269 malkekøer), 32.350 svin og 338.002 høns.

Musse hrd. (undt. Maribo kbst. og landdistrikt, som hører under Fuglse hrd.s provsti) udgør eet provsti med 15 pastorater.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Musse hrd., i ValdJb. Mossæ heret, lå under Ålholm len. Fra 1660 hørte det til Ålholm amt, indtil det 1803 kom under Maribo amt. (Se s. 617).

Litt.: F. R. Friis. Historisk-topographiske Efterretninger om Musse Herred i Laaland. 1872. Th. Gravlund. Herredsbogen. Sønderjylland og Øerne. 1930. 165–72. O. Larsen. Bondelivsskildringer fra Nordøstlolland, AarbLollF. 1949–51. 52–72. C. C. Haugner. Lolland. VI–VII. Maribo Historie. I–II. 1937–38. Sa. Lolland. VIII. Maribo og Fejø Birker. 1942 (kun Hunseby so.).