Rødding herred

Sognene: Rødding, Krejbjerg, Balling, Håsum, Ramsing, Lem, Vejby, Lihme.

Rødding herred er det sydvestligste i Salling og omgives af Harre og Hindborg hrdr. samt Ringkøbing a. Det er skilt fra Harre hrd. ved Hjerk nor, fra Hindborg hrd. ved Gedbæk og Rødding ås øvre løb, mens grænsen til Ringkøbing a. løber gennem en tidl. smeltevandsslette til Sønder Lem vig, som den følger til mundingen i Venø bugt. De noget bakkede jorder er ganske frugtbare, og der er kun lidt skov.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Våbenskjold). 1610

1610

Herredets areal var 1955: 13.641; deraf var landbrugsarealet ca. 11.400 ha, vandarealer 663 ha. – Folketallet var 1/10 1960 (foreløbig opgørelse): 5970 indb. fordelt på 1777 husstande (1801: 2123, 1850: 3106, 1901: 5381, 1930: 6252, 1955: 6127). – Kreaturholdet var juli 1960: 504 heste, 17.491 stk. hornkvæg (hvoraf 7061 malkekøer), 31.216 svin og 78.428 høns.

I kirkelig henseende udgør Rødding hrd. sa. m. Nørre, Hindborg og Harre hrdr. ét provsti – Nørre, Hindborg, Harre og Rødding herreders provsti – under Viborg stift med 20 pastorater.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Rødding hrd. (*1231 Rythingsheret). Næsbækgd. og Nørby i Balling so. hørte i ældre tid til Hindborg hrd. 26/11 1687 kom hrd. sa. m. de tre andre hrdr. i Salling samt Fur, Åsted og Krejbjerg birker til at udgøre én jurisdiktion. Fra 1689 var herredsfogden desuden byfoged i Skive. 1919 blev hrd. en del af retskr. nr. 77, fra 1956 nr. 84, samt politikr. nr. 56.

Lidt n.f. Vejby ligger en tinghøj, og marken s.f. blev kaldt »æ ting«. Ca. 1680 oplyses det, at tinget blev holdt ø.f. Vejby. Ang. tingstedet efter 1688 se under Hindborg hrd.

Fra senmiddelalderen udgjorde Salling et særligt len, fra 1660 Skivehus a., der 1789 blev forenet m. Hald a. Da Viborg a. blev opret. 19/3 1794, blev det en del af dette.

Fra gl. tid hørte hrd. under Viborg stift. 1600 var det forenet m. Hindborg hrd. under én provst. I h.t. reskr. af 11/6 1706 fik de hver deres provst, men ved reskr. af 3/12 1745 blev de atter forenet. Da Viborg a.s vestre provsti blev opret. i h.t. reskr. af 10/7 1812, blev hrd. en del af dette, som omfattede hele Salling samt Fjends og Lysgård hrdr. Dette provsti blev delt 11/1 1864, og hrd. har derefter været en del af det da opret. Sallinglands provsti.

Johan Hvidtfeldt rigsarkivar, dr. phil.

Litt.: ValdJb. II. 24. Mogens Lebech i JySaml. 5. Rk. II. 1935–36. 198, 276 f. JySaml. 4. Rk. III. 1917–19. 394. JySaml. 5. Rk. II. 92 f. Jeppe Aakjær i AarbSkive. 1917. 25, 32 ff. Thorkild Gravlund. Herredsbogen. Jylland. 1930. 110 ff.