Sabro herred

Sognene: Lyngå, Vitten, Haldum, Hadsten, Folby, Lading, Sabro, Fårup.

Sabro herred er det nordvestligste i a. og omgives af Randers a. (Galten hrd.), V. Lisbjerg, Hasle og Framlev hrdr., Skanderborg a. (Gjern hrd.) samt Viborg a. (Houlbjerg hrd.). Det begrænses i n. og ø. af Lilleåens dal m. stat.byerne Lerbjerg, Hadsten og Hinnerup, mens s.grænsen følger vandskellet ml. Lilleå og Århus å og v.grænsen vandskellet ml. Lilleå og Gudenå, delvis gennem skov og længst i n. langs Voermølle å. Det jævnt storbakkede og ret højtliggende terræn har noget lette jorder og flere større skove.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Våbenskjold). 1648

1648

Herredets areal udgjorde 1960: 12.106 ha, deraf landbrugsareal ca. 8800 og vandareal ca. 90 ha. – Indbyggerantallet var 26/9 1960: 6460 indb. fordelt på 1934 husstande (1801:2562, 1850:3634, 1901:5538, 1930:6554, 1955: 6487). – Husdyrholdet var juli 1962: 402 heste, 12.668 stk. hornkv. (heraf 5747 malkekøer), 25.618 svin og 57.527 høns.

I kirkelig henseende udgør Sabro hrd. sa. m. Vester Lisbjerg hrd. og Framlev hrd. ét provsti (under Århus stift) – Sabro, V. Lisbjerg og Framlev hrdr.s provsti – m. 13 pastorater.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Sabro herred (*1231 Saghæbrokheret) var delt i tredinger. Geding i Tilst so., Hasle hrd., hørte opr. til Sabro hrd. 1687 lå hele hrd. m. undt. af Sabro og Fårup so. under Frijsenborg birk, og efter amtmandens anmodning var disse blevet lagt under Framlev hrd. 20/12 1687, jf. åbent brev af 13/3 1688, blev Framlev, Sabro og Gjern hrdr. samt Tvilum birk forenet. Da Skanderborg distrikts birk blev opret. 15/6 1719, blev de tre hrdr. lagt under dette. Dette birk blev nedlagt 4/12 1801, og Framlev, Sabro, Hasle og V. Lisbjerg hrdr. kom da til at udgøre en selvstændig jurisdiktion, som fra 1919 blev forenet m. Ning hrd. til retskr. nr. 55, fra 1956 nr. 62. Sa. m. Frijsenborg-Favrskov birk kom de 4 hrdr. til at udgøre politikr. nr. 39. Retskr. nr. 55 blev ved lov af 21/3 1956 delt i to, den ene af disse, nu Århus ndr. herredsret, omfattede Hasle hrd. undt. Lyngby so., V. Lisbjerg og Sabro hrdr. Politikr. nr. 39, fra 1960 nr. 44, blev ved lov af 21/3 1956 udv. m. Ø. Lisbjerg og en del af Sønderhald hrd.

Ved patentet af 13/3 1688 blev det bestemt, at den nye jurisdiktions tinghus skulle sættes ved en enestegård, kaldet Roergård, vel Rodegård i Skørring so. 1708 lå det i dette so. ml. Rode og Tovstrup. Skanderborg distr.s birketing blev indtil 1751 holdt i Hemstok, Dover so., men blev 19/3 dette år flyttet til Skanderborg. Tingstedet for den 1801 oprettede jurisdiktion blev 21/1 1803 henlagt til Århus.

Sabro hrd. i Åbosyssel lå fra gl. tid under Skanderborg len, hvortil det på ny vendte tilbage efter 1588–97 at have været et selvstændigt len. Fra 1660 hørte det under Skanderborg a., der fra 1661 var forenet m. Åkær a. Da Århus a. blev opret. 1799, blev det en del af dette.

Hrd. var fra gl. tid en del af Århus stift. Indtil 1742 var det et provsti for sig, men blev da forenet m. V. Lisbjerg hrd. 1812 blev det en del af Århus a.s ndr. provsti. I h. t. kgl. resol. af 1/5 1827 blev det forenet m. Framlev og V. Lisbjerg hrdr. til et selvstændigt provsti.

Johan Hvidtfeldt rigsarkivar, dr. phil.

Litt.: ValdJb. II. 49f. Mogens Lebech i JySaml. 5. Rk. II. 1935–36. 209, 310. Smst. 5. Rk. II. 95. ØstjyHj. 1950. 50ff. Thorkild Gravlund. Herredsbogen. Jylland. 1930. 53ff. Evald Tang Kristensen. Bondeliv i S. Hrd. f. 50 Aar siden, AarbKult. 1898. 77–115. Sa. Fra S. Hrd. i 1. Halvdel af dette Aarh., smst. 1900. 57–85. Kr. Hald Stednavne i S. Hrd., ØstjyHj. 1940. 48–51. Kjeld Jensen. Skjoldelevkredsen, smst. 1948. 61–76. 1949. 89–100, 1950. 86–92, 1951. 113–21.