Lisbjerg sogn

er fra 1/4 1962 indlemmet i Århus købstad.

Sognet havde i 1960 et areal af 1205 ha. Befolkning 26/9 1960: 739 indb. fordelt på 197 husstande (1801: 400, 1850: 451, 1901: 638, 1930: 684, 1955: 760).

s. 228

Sognet, der (indtil 1/4 1962) sa. m. Hasle og Skejby so. udgjorde én sognekom. og ét pastorat under Århus kbst. og Hasle hrdr.s provsti, Århus stift, havde tingsted i Århus og hørte under 62. retskr. (Århus nordre herredsret), 44. politikr. (Hasle m.fl. hrdr.s), 40. lægekr. (Marselisborg-Hads), Århus amtstuedistrikt (amtstue i Århus), 46. skattekr. (V. Lisbjerg m.fl. hrdr.s), 15. skyldkr., 3. vurderingskr. (Hasle hrd.) og amtets 4. folketingsopstillingskr. (Århus søndre kr.). So. udgør 4. udskrivningskr., VII. udskrivningsområde, 271. lægd og har sessionssted i Århus.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.