Sallinge herred

Købstad: Fåborg (se s. 578). Sognene: Fåborg kbst.s landdistrikt (Bjørnø), Diernæs, Vester Åby, Åstrup, Vester Skerninge, Ulbølle, Hundstrup, Brahetrolleborg, Krarup, Herringe, Gestelev, Espe, Vantinge, Heden, Allested, Vejle, Nørre Broby, Sønder Broby, Øster Hæsinge, Hillerslev, Vester Hæsinge, Sandholts Lyndelse, Jordløse, Håstrup, Svanninge, Horne, Lyø, Avernakø.

Sallinge herred omgives af Vindinge hrd., Gudme hrd., Sunds hrd., Lille Bælt samt Odense amt. Det er det sydvestligste i amtet og strækker sig fra Vejle-Allested i n. til Lille Bælt i s. samt fra Syltemade å i ø. til Jordløse og Nr. Broby so. i v. Til hrd. hører Bjørnø, Avernakø, Lyø, Illum m.fl. mindre øer.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

Herredets areal udgjorde 1951 (inkl. Fåborg kbst.) 48.255 ha; deraf var 34.940 ha landbrugsareal, 423 ha gartnerier og frugtplantager, 7216 ha skove og plantager (inkl. småog læplantninger), 881 ha bebygget grund og gårdsplads, 976 ha private haver, 1735 ha gader, veje, jernbaner, hegn o.l., 463 ha byggegrunde, sportspladser, kirkegårde m.v., 791 ha tørvemoser, 61 ha heder, klitter, sumpe o.l., 769 ha vandarealer. – Folketallet var 7/11 1950: 31.997 indb. fordelt på 9057 husstande. (1801: 14.996, 1850: 23.037, 1901: 28.464, 1930: 32.042). – Kreaturholdet var i juli 1954: 5197 heste, 42.216 stk. hornkvæg (heraf 21.071 malkekøer), 64.977 sving og 434.746 høns.

(Våbenskjold). 1610

1610

(Våbenskjold). 1648

1648

Sallinge hrd. (med undtagelse af Hundstrup so., der hører under Sunds hrd.s provsti) udgør eet provsti med 17 pastorater.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Sallinge hrd., i ValdJb. *1231 kaldet Salængheret, 1348 Salinggehereth, hørte fra 1660 til Nyborg amt; se i øvrigt s. 550.

C. Lindberg Nielsen landsarkivar, cand. mag.

Litt.: Th. Gravlund. Herredsbogen. Øerne og Sønderjylland. 1930. 102–10.