Slet herred

Løgstør købstad, se s. 930. Sognene: Kornum, Løgsted, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Skarp Salling, Oudrup, Gundersted, Farstrup, Lundby, Sebber, Store Ajstrup.

Slet herred, det nordvestligste i a., omgives af Års hrd. og Limfjorden (Løgstør og Nibe bredninger), og det strækker sig fra Sebber sund i ø. til Ranum i v. og fra Limfjorden i n. til Gatten i s. S.grænsen til Års hrd. dannes på flere mindre strækninger af Bjørnsholm å og Vidkær å. De nogle steder jævne, andre steder storbakkede landskaber i v. og nv. har mest gode jorder, mens den østl. og sydøstl. del præges af grusede bakker, hvorpå lyng og plantage indtager store arealer. Her ligger et af Danmarks største indsande (Oudrup Sande). Til hrd. hører øen Livø og flere mindre holme i Limfjorden.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Våbenskjold). 1584

1584

(Våbenskjold). 1648

1648

Herredets samlede areal udgør inkl. Løgstør kbst. 27.977 ha, deraf landbrugsareal 21.920 ha og vandareal 175 ha. – Folketallet var 1/10 1955: 11.847 indb. fordelt på 3587 husstande (1801: 4356, 1850: 5217, 1901: 6265, 1930: 11.316). – Husdyrholdet var juli 1958: 2315 heste, 21.799 stk. hornkvæg (heraf 8919 malkekøer), 36.092 svin og 121.053 høns.

I kirkelig henseende udgør Slet hrd. ét provsti, Slet hrd.s provsti, under Viborg stift, idet dog Gundersted so. sa. m. Ulstrup so. (Års hrd.) hører under Års og Gislum hrdr.s provsti; på den anden side udgør Overlade so. af Års hrd. ét pastorat under Slet hrd.s provsti.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Slet herred (*1231 Slætæheret). 15/11 1687 blev hrd. lagt sammen med Års hrd. og Løgstør birk og Åle birk blev forenet hermed. Ang. sen. skæbne se under Års hrd.

Det ældre tingsted har sandsynligvis været i Vindblæs so. hvor Bjørumslet nævnes 1482. På Engelstrup mark nævnes da også en tinghøj. Ved kgl. brev af 9/12 1558 blev tingstedet flyttet hen midt i herredet. Tingstedet skulle bestandig holdes på det sted, som lensmanden og andre havde udlagt dertil nemlig sv.f. byen Brårup i Oudrup so. på et bjerg ved en lille høj. Når det o. 1680 siges, at tinget holdes s.f. Oudrup og v.f. Brårup, kan dette ikke være rigtigt; sandsynligvis har det på det tidspunkt været holdt på det sted, som var blevet udpeget 1558. 1687 blev det bestemt, at tingstedet skulle være i Hornbæk, Oudrup so. 1743 blev tinget holdt i Løgstør.

Slet hrd. var indtil 1518 et len for sig, men hørte siden da under Ålborghus len, fra 1660 Ålborghus amt. 1793 blev det en del af Ålborg amt.

Hrd. har altid ligget i Viborg stift. Indtil 1812 udgjorde det et provsti for sig, men blev da en del af Års, Slet og Gislum hrdr.s provsti, også kaldet Ålborg amts vestre provsti. Fra 1/1 1864 udgør det et provsti for sig.

Johan Hvidtfeldt rigsarkivar, dr. phil.

Litt.: ValdJb., udg. af Svend Aakjær. II. 33 f. Mogens Lebech i JySaml. 5. Rk. II. 1936. 259. Hans Knudsen smst. 4. Rk. III. 1917–19. 386. Thorkild Gravlund. Herredsbogen. Jylland. 1930. 226 ff. J. Thulstrup Christensen. Oldtidsminder paa Løgstøregnen, HimmerlKjær. XXXI. 1942. 250–88. M. Møller. De kloge Koner i Vesthimmerland, HimmerlKjær. V. 1916. 274–305.