Volborg herred

Sognene: Osted, Allerslev, Kirke Hvalsø, Særløse, Kirke Såby, Kisserup, Soderup (del af S.), Gevninge, Rye, Kirke Sonnerup, Kirke Hyllinge, Lyndby, Sæby, Gershøj.

Volborg herred er det vestligste i amtet og omgivet af Roskilde fjord (Lejre vig), Sømme og Ramsø hrdr., Sorø og Holbæk amter, Isefjordens inderste vige (Tempelkrog og Bramsnæs bugt) samt Fr.borg amt, hvortil Vellerup vig danner grænsen. Elverdamsåen skiller herredet fra Holbæk amt. Mens den nordl. del, Horns herred-delen, har nogenlunde jævne terrænformer, så hører resten af herredet til Sjællands mest bakkede og skovrige dele. Helt i sv. når således adskillige bakker over 100 m.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Våbenskjold). 1610

1610

Herredets areal udgjorde 1951 19.425 ha; deraf var 14.802 ha landbrugsareal, 80 ha gartnerier og frugtplantager, 2820 ha skove og plantager (inkl. små- og læplantninger), 409 ha bebyggede arealer, 421 ha private haver, 489 ha gader, veje, jernbaner olgn., 74 ha byggegrunde, sportspladser, kirkegårde olgn., 209 ha tørvemoser, 30 ha heder, klitter olgn. og 91 ha vandarealer. Ved nyopmåling 1955 var det samlede areal 19.411 ha. – Folketallet var 1/10 1955: 10.541 indb. fordelt på 3134 husstande. (1801: 6001, 1850: 8576, 1901: 8358, 1930: 10.111). – Kreaturholdet var juli 1956: 1322 heste, 13.513 stk. hornkvæg (heraf 6852 malkekøer), 28.463 svin og 153.666 høns.

I kirkelig henseende udgør Volborg hrd. sa.m. Sømme hrd. ét provsti med 11 pastorater, idet dog Glim so. af Sømme hrd. sa.m. Rorup so. i Ramsø hrd. udgør et pastorat, der hører under Ramsø og Tune herreders provsti.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Volborg hrd., *1231 Walbysheret, *1200t. Valbusheret, 1348 Walburg H., hørte i middelalderen til Sjællands Medelsyssel. Det lå under Roskildegårds len, fra 1660 hørte det til Roskilde amt; se videre s. I. 397 f.

Gunnar Olsen landsarkivar, dr. phil.

Litt.: Th. Gravlund. Herredsbogen. Sjælland. 1926. 62–64. Otto Gelsted. Rundt om en Fjord. 1943. Arthur Fang. Rundt Roskilde Fjord. 1946. Nedergaard. SP. II. 1954. 55–71.