Roskilde amtsrådskreds

I Trap 5 gives ingen selvstændig beskrivelse af Københavns amts to amtsrådskredse, der således udelukkende har betydning for stoffets disponering.

Roskilde amtsrådskreds beskrives derfor udtømmende ved beskrivelsen af kredsens to købstæder og fire herreder samt de sogne, der findes herindenfor.

REDIGERET AF POVL ENGELSTOFT