Bebyggelser uden for kommunen

Mesters Vig ligger på 72° 15’ nordl. br. og 23° 54’ vestl. længde på n.siden af Kong Oscar Fjord godt 200 km nv. f. Scoresbysund. Årets middeltemperatur ÷ 9,8°. Koldeste måned febr. med middeltemperatur ÷ 22°. Varmeste måned juli med middeltemperatur 6° (1961-65). Nedbøren 1967 var 497 mm (1966: 129 mm). Største nedbør i dec. m. 161 mm (1966 i juli m. 26 mm), mindste nedbør i okt. m. 3 mm (1966 i febr. m. under 1 mm).

Indbyggere pr. 31/12 1968: 11, der alle er f. uden for G. (1965: 18, 1960: 50).

Blymine, anl. 1952 af A/S Nordisk Mineselskab. Der findes telestation, radiofyr og flyveplads, der drives af luftfartsdirektoratet.

1951 fik Nordisk Mineselskab koncession på den del af Østg., der ligger ml. 70° og 74,5° nordl. br., det vil sige et område, der strækker sig fra Scoresbysund i s. til Daneborg i n. 1952 dannedes Nordisk Mineselskab A/S m. 55 % da. kapital, hvoraf staten tegnede sig for halvdelen og de 45 % var sv. og canadisk kapital. Sa. å. påbegyndtes detailundersøgelse af en bly/zink forekomst ved Mesters Vig. Disse undersøgelser gav som resultat, at der fandtes en brydeværdig forekomst på ca. 560.000 tons malm m. en lødighed på ca. 10% bly og 10% zink. 1956-62 blev der i alt brudt og oparbejdet 544.000 tons malm og eksporteret 133.000 tons malmkoncentrater, hvorefter minen stort set var udtømt. P. gr. af stærkt faldende priser på verdensmarkedet på produkterne gav brydningen af forekomsten intet overskud.

Fra 1955 har selskabet foretaget undersøgelser af andre malmforekomster i koncessionsområdet, og man har særligt haft interesse for molybdænforekomster i Kong Oscar Fjord. 1961/62 gik Nordisk Mineselskab i samarbejde med det amer. selskab Amax, og man dannede Arktisk Minekompagni. 1962 var undersøgelserne afsluttet, og resultaterne viste, at forekomsten bestod af ca. 120 mill. tons granit m. en gennemsnitlig lødighed på ca. 0, 15% molybdæn, hvilket er en relativ lav lødighed. Metalværdien af forekomsten er med priserne i 1969 opgjort til ca. 4300 mill. kr. P. gr. af de særlig vanskelige forhold på stedet, der kræver overordentlig store anlægsudgifter, og usikkerheden m. h. t. prisudviklingen på molybdæn (der er i bl.a. USA fundet store molybdænforekomster, der er lettere tilgængelige end de grønl.) er der ikke taget nærmere skridt til at påbegynde udvindingen.

s. 641

Daneborg ligger på 74° 18’ nordl. br. og 20° 13’ vestl. længde på s.siden af Wollaston Forland, hvor Young Sund skærer sig ind i landet. Årets middeltemperatur ÷10,2°. Koldeste måned febr. med middeltemperatur ÷21°, varmeste måned juli med middeltemperatur 3,7° (1961-65). Nedbøren 1967 var 161 mm (1966: 171 mm). største nedbør 1967 i dec. m. 39 mm (1966 i dec. m. 47 mm), mindste nedbør i juli m. under 1 mm (1966 i nov., ligedes m. under 1 mm).

Vejrstation opret. 1944, 7 ansatte, alle f. uden for G.

Daneborg er desuden hovedstation for Nordøstgrønlands slædepatrulje Sirius.

Danmarkshavn ligger på ca. 76°46’ nordl. br. og 18° 46’ vestl. længde på sø.spidsen af Germania Land. Kan besejles fra ca. 1. aug. til primo sept. Årets middeltemperatur ÷12,1°. Koldeste måned febr. med middeltemperatur ÷24°, varmeste måned juli med middeltemperatur 3,6° (1961-65). Nedbøren 1967 var 103 mm (1966: 74 mm). Største nedbør var i nov. m. 30 mm (1966: juli m. 26 mm), mindste nedbør var i maj m. under 1 mm (1966 i nov. m. 1 mm).

Vejrstation opret. 1948. Drives for ICAO, 12 ansatte, alle f. uden for G.

Pie Barfod økonomisk-statistisk konsulent, cand. polit.