Eskimoruiner

Scoresbysund kom. omfatter kun det vældige fjordkompleks Scoresby Sund og det nærmeste land på begge sider af dens munding. Men hertil kommer den øvr. del af Nordøstg. op til Nordostrundingen, idet den allernordligste del af Østgrønland administrativt hører under Nordgrønland og således bedst behandles under Thule kom.

Scoresby Sund området

Det er arkæol. set den dårligst undersøgte del af Østg.; ingen fagarkæolog har foretaget undersøgelser her. 16 steder er der set ruiner af vinterhuse og 8 steder sommerpladser m. teltringe. Vinterhusene er her alle små, idet det store fælleshus åbenbart ikke er nået herop; men en nøjere opmåling af huse her er ikke foretaget.

Dunholm lige s. f. mundingen har 7 vinterhuse, hvoraf 2 er udgravet m. rigt udbytte af sager (Inugsuk-kultur), bl.a. en kam af menneskeskikkelse, ornamenteret m. et kors. Af de nu beboede pladser nær byen Scoresbysund har Kap Tobin 7 og Kap Hope en halv snes husruiner, medens Kap Stewart har 12 ruiner. Af bopladserne i det indre af fjorden har Nordostbugten 10, Ruin Ø over 10, Nordbugten 5, Renodde mange, Danmarks Ø 13 og Gåsepynt 4 vinterhuse.

Litt.: C. Ryder. Om den tidl. eskimoiske bebyggelse af Scoresby Sund. Medd. om Grønl. 17. 1895. 281–343. G. Amdrup i Medd. om Grønl. 28. 1909. 314–17. W. Thalbitzer smst. 426–82.

Nordøstkysten

Til trods for at denne afsides kyststrækning er en af de vanskeligst tilgængelige, er den arkæol. set en af de bedst undersøgte, idet de fleste af de talrige ekspeditioner, der har besøgt dette område, også har interesseret sig for den uddøde eskimobefolknings efterladenskaber; et stort antal ruiner er blevet udgravet, om end de fleste af ikke-fagfolk, og et meget stort oldsagsmateriale indsamlet. I alt kendes 85 pladser m. vinterhuse, hvortil kommer 91 sommerpladser m. teltringe.

I Kong Oscar Fjord området kendes 20 pladser m. vinterhuse, og flere af dem er ganske store; således har Kap Biot 5, Føndal 5 (udgravede), Kap Lagerberg 5 (udgravede), Kap Harry 13 (de 9 udgravede), Kap Elisabeth 6 (udgravede) og Suess Land 19 vinterhuse, hvoraf de 5 udgravede.

Kejser Franz Joseph Fjord området har 26 vinterbopladser. Af disse har Nanortalik 8, Kap Humboldt 8 (delvis udgravede), Kap Wijkander 5, Grejsdalen 10, Kap Ovibos 5 (3 udgravede), Gauss Halvø I 6 og II 5 (af de første er 5 udgravede), Margrethedal 5, Kap Franklin 5 (delvis udgravede), Myggbukta 6-7 (delvis udgravede) og Geisha 5 vinterhuse.

s. 642

Clavering Ø og de nærmeste omgivelser har 18 vinterbopladser. Langt den største og den største i hele Østg. er Dødemandsbugten på s.siden af Clavering Ø. Her er 43 vinterhuse, hvoraf de 30 er udgravet af fagarkæologer, desuden 25 teltringe og 30 grave. Pladsen har givet et meget stort fund, der viser kulturudviklingen gennem flere hundreder år. En anden stor plads på Clavering Ø er Eskimovig m. 25 vinterhuse, hvoraf 18 er helt el. delvis udgravede. Andre større vinterbopladser er Holmevig m. 6 (delvis udgravede), Bådsted m. 9 (5 udgravede), Fladstrand m. 7-8 (3 udgravede), Granatdal m. 8 (4 delvis udgravede) og Lille Finsch Ø’s n.spids m. 5 vinterhuse.

Shannon Ø området har 10 pladser m. vinterhuse. Større er kun en plads i Grandjeans Fjord m. 6-7 huse og 3 pladser på Kap David Gray m. henh. 7, 5 og 7 udgravede huse.

Danmarkshavn området har 9 bopladser m. vinterhuse. Flere af dem er ret store: Gefions Havn 7 (6 udgravede), Rypefjeldet 10 (delvis udgravede; desuden 48 teltringe, 13 fælder, 45 kødgrave m.m.), Snenæs 14 (4 udgravede), Stormbugt 6 (delvis udgravede), Maroussia 5, Renskæret 6 (delvis udgravede) og Syttenkilometernæsset 16 husruiner.

N. herfor er der kun vinterhuse på to pladser, Eskimonæs m. 2 vinterhuse (udgravede) og Sophus Müller Næs m. ét udgravet hus.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

Litt.: P. V. Glob. Eskimo Settlements in North East Greenland, Medd. om Grønl. 144. 6. 1946 giver en oversigt over alt, hvad der indtil da var kendt om eskimoruiner i Nordøstgrønland, m. henvisninger til litteratur vedrørende de enkelte pladser. Siden er der af vigtigere publikationer kun kommet Hans-Georg Bandi og Jørgen Meldgaard. Archaeological Investigations on Clavering Ø, Northeast Greenland, Medd. om Grønl. 126. 4. 1952.