Eskimoruiner

Der er konstateret eskimoiske husruiner på 42 steder i kom.; større udgravninger er ikke foretaget. Nordboruiner er ikke konstateret m. sikkerhed, men en skakbrik fra nordboerne er fundet på Tørveøen ved Sarfánguaq. Talrigest er bopladserne i Amerdloq Fjords og Ikertôq Fjords ydre dele og disses mundingsområder, også en del i Itivdleq Fjords ydre del og yderkysten omkr. denne.

En Sarqaq-boplads er konstateret ved bopladsen Akisaq, på en græsryg 15 m o. h.; i øvrigt er her et fælleshus (antagelig fra 1700t.) og i havstokken rester af nedbrudte huse. Et par mikroflækker og lidt stenaffald er fundet ved bopladsen Igdlorssuit ved Ikerasârssuk, hvor der i havstokken er rester af et fælleshus; en Sarqaq-harpunspids er mul. fundet her. Også på et sted nær Ikerasârssuk er der fundet et par mikroflækker (Dorset?).

De små runde huse fra Inugsuk-kulturen er konstateret mere el. mindre sikkert på 10 steder: Tunup nûa på s.siden af Ikertôq Fjords munding har 15 husruiner, hvoraf 11 synes at være af denne type, medens 3 er fælleshuse (et er et »rækkehus« m. 5 afdelinger) og ét et mindre, firkantet hus. Igdlorssuit (også kaldet Utorqait) i Amerdloq Fjord har 7 af de små, runde huse og 2 fælleshuse. Quvnermiut n.f. Sarqaq har 12 ruiner, hvoraf 5 mul. er af denne ældste type, medens 4 er fælleshuse (antagelig fra 1700t.).

Nûngmiut på v.spidsen af Manîtsorssuaq Ø har 4 små, afrundede hustomter. I mundingen af Itivdleq Fjord har Tunorqussâp igdloralai 2 (1 fælleshus), Tingmiánguit igdloralai ét (5 fælleshuse, to andre) og Savssivik 2 (lille fælleshus og nyere hus) af denne gl. hustype. På Itivdliarssuit på Manîtsorssuaq er der ét af de gamle, et fælleshus og 3 mindre, firkantede fra 1700t. og to helt nye husruiner.

Af de ruinpladser, der kun indeholder hustomter fra 1700t. og sen., skal nævnes: Ved foden af Præstefjeldet ved byen Holsteinsborg ligger to tomter af europ. huse (Hans Egede opholdt sig her en tid) og 11 grønl. ruiner, hvoraf de 6 er fælleshuse. Nipisat var da. anlæg og fort 1724-31; her er 10 grønlænderhuse, hvoraf to er fælleshuse, resten små og firkantede. Ikerasak på Manîtsorssuaq, der 1956 er blevet forladt som boplads, flyttede 1930 over fra den anden side af strædet, hvor der er 4-5 tomter af nye huse. Igdlut ved Ikerasârssuk har været en ret stor boplads m. 8 stærkt overgroede tomter, mange kødgrave og 26 grave; husene er små, firkantede, m. køkkenudbygning. Igdluligssuaq s. f. mundingen af Itivdleq har 4 tomter, hvoraf det ene et fælleshus. Igdlúnguit i den vestl. udkant af bygden Itivdleq har to fælleshuse og to mindre firkantede. Kâgfik ved Sarqaq har 4 mindre, trapezformede ruiner (1650-1700?), og Umiatsialivínguaq nær foregående har to fælleshuse og to som Kågfik-husene.

Desuden er i ny tid bopladserne Ûmánârssuk (1963), Ikerasak (1956), Ikerasârssuk (beboet 1903-20 og 1928-59), Sarqaq (1953), Isortoq (beboet 1900-42) og Sarqardlît (1962) nedlagt og beboerne flyttet til byen el. bygderne.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

Litt.: Grønland 1921. II. 30–32.