Historie

Vaigat kom. omfatter af beboede pladser nu kun Qutdligssat, idet udstederne Sarqaq og Qegertaq 1967 blev overført til Jakobshavn kom. og udstedet Ujarasugssuk og bopladsen Ûnartoq på Disko blev nedlagt (se ovf.). Ved Qutdligssat er der gl. ruiner, der viser, at stedet har været beboet før kolonisationen. 1862 skulle den da. bødker Fritz Jørgensen anlægge et udsted her, men måtte p. gr. af dårligt vejr ligge nogle dage ved Ujarasugssuk, og da han syntes godt om stedet, blev udstedet lagt her. Qutdligssat blev først befolket igen, da kulbruddet fra Qaersuarssuk i Ûmánaq Fjord 1923-24 blev flyttet hertil; en del af det gl. kulbruds befolkning flyttede med. Stedet er udelukkende baseret på kulbrydning; fangst og fiskeri kan ikke engang dække det lokale behov.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

s. 557
(Kort). Disko Bugt med omgivende kyster og havdybder i meter. (Det kgl. Søkort-Arkiv).

Disko Bugt med omgivende kyster og havdybder i meter. (Det kgl. Søkort-Arkiv).