Stationer

Flyvepladsen Narssarssuaq (betyder den store slette) (ill. s. 69,421) ligger 25 km nø. f. Narssaq og ca. 50 km nø. f. Julianehåb ved den inderste del af Skovfjord. Årets middeltemperatur (1961-65) 2,3°, koldeste måned jan. m. middeltemperatur ÷4,8°, varmeste måned juli m. middeltemperatur 11°. Nedbør 1967: 739 mm (1966: 649 mm), højeste nedbør 1967 i jan. med 156 mm (1966: juli m. 228 mm), laveste sept. m. 13 mm (1966: jan. og aug. m. under 1 mm). Narssarssuaq er udelukkende beboet af det personale (m. familie), der har tilknytning til de funktioner, der udøves på flyvepladsen, og som forudsætter tilladelse fra ministeriet for Grønland. Der boede pr. 31/12 1968 103 personer, heraf 81 f. uden for G. (1960: 137).

Stedet blev opr. under 2. verdenskrig anlagt som amer. flyveplads (Bluie West I) og blev efter krigen lejlighedsvis også benyttet som flyveplads ved passagertrafik ml. G. og Danmark. Amerikanerne forlod stedet 1958, hvorefter den derværende radiosondestation og de hertil benyttede bygninger blev overtaget af ministeriet for Grønland og drevet videre. Efter katastrofen m. grønlandsskibet »Hans Hedtoft« er Narssarssuaq blevet anvendt som basis for den etablerede isrekognosceringstjeneste. Med henblik herpå blev stedet 1959/60 kraftigt udbygget, og man påbegyndte isrekognosceringen i slutn. af 1959. Narssarssuaq tjener i øvrigt som flyveplads for Sydg. og endv. som basis for en række institutioner, der udøver selvstændig virksomhed på flyvepladsen (radiosondetjeneste, ionossphærestation, satellitsporing, vejrtjeneste). Stationslederen er ministeriet for Grønlands stedlige repræsentant m. ansvar for flyvepladsens drift og vedligeholdelse, herunder kostforplejning, butiks- og hotelvirksomhed, indkvartering og brand- og redningstjeneste m.v. Der findes læge på flyvepladsen. Elværk opf. 1959, udv. 1968, kapacitet 600 kVA, 20 netstationer. Vandværk opret. 1944, kapacitet 80 m3/time, 10.000 m helårsledning. 1969 foretoges ca. 1500 starter og landinger på flyvepladsen.

Til betjening af flypassagererne findes et transithotel m. 40 værelser (118 sengepladser), som ejes og drives af ministeriet for Grønland. 1969 var der ca. 7.000 overnatninger på transithotellet. Desuden driver Artic Hotel Corporation A/S, der er stiftet af SAS-Catering, Grønlandsfly og Landsrådet, et hotel, Hotel Artic, der har 50 værelser (100 sengepladser). Hotellet var opr. etableret af rejsebureauet »Aero-Lloyd«, der som det første rejsebureau o. 1960 etablerede turistrejser til G. Hotellet tjener stadig som udgangspunkt for private turistrejser, der er attraktive bl.a. p. gr. af gode muligheder for udflugter til de omliggende fåreholdersteder og for lystfiskeri i omegnen af Narssarssuaq.

Pie Barfod økonomisk-statistisk konsulent, cand. polit.

s. 421
(Foto). Flyvepladsen Narssarssuaq. (Eneret Geodæisk Institut, 1968).

Flyvepladsen Narssarssuaq. (Eneret Geodæisk Institut, 1968).