Grynderup sogn

(Rørbæk-G.-Stenild kom.) omgives af Rørbæk, Stenild, Durup og Kongens Tisted so., samt Års hrd. (Brorstrup og Ravnkilde). Bortset s. 1196 fra et mindre, kuperet område ved Grynderup (Bratbjerg 65 m) er terrænet et højtliggende plateau (St. Semhøj 83 m) m. små kærstrækninger, moser og vandhuller, hvoriml. jorderne mest er sandede el. grusede og næsten skovløse. Mod s. i so. den udtørrede Allestrup sø. Gennem so. går jernbanen Hobro-Ålestrup-Løgstør.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Kort).

Areal i alt 1955: 1442 ha. Befolkning 1/10 1955: 396 indb. fordelt på 98 husstande (1801: 126, 1850: 152, 1901: 290, 1930: 401).

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

I sognet byerne: Grynderup (1442 Grønnerop, *1520 Øster Grønnerup) m. kirke, skole (opf. 1892), afdelingsbibl. og missionshus (opf. 1930); Kemtrup (* 1494 Kiemttrup, 1594 Kemptrup) m. skole; Allestrup (* 1407 Alstrup, 1533 Ollistrup). – Gårde: Tulstrup (* 1501 Tulstrup); Kemtrupgd.; Tulstrup Nygd.

O. Biilmann seminarieadjunkt, cand. mag.

G. so. udgør sa. m. Rørbæk og Stenild sogne én sognekom. og ét pastorat under Års og Gislum hrdr.s provsti, Viborg stift. So. har sa. tingsted og hører under de sa. kr. som Rørbæk so. So. udgør 5. udskrivningskr., 337. lægd og har sessionssted i Hobro.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Den lille kullede kirke består af romansk kor og skib samt sengotisk våbenhus. De romanske bygningsdele er opf. af granitkvadre på skråkantsokkel. Af opr. enkeltheder er bev. korbuen, der har enkle kragbånd, korets n.vindue, m. smukt profileret overligger, samt et n.vindue i skibet. Kirkens øvr. vinduer er nyromanske. Våbenhuset, ved skibets forhøjede n.dør, er opf. af munkesten m. anvendelse af enkelte granitkvadre og har smukt proportioneret, fladbuet yderdør i spidsbuet spejl; gavlfeltet prydes af to brede, fladbuede blændinger. Kirken har moderne bjælkeloft. – Lutheransk fløjaltertavle fra o. 1600; i storfeltet kopi af nadverbillede i Tømmerup kirke ved Kalundborg, udf. af Johs. Th. Madsen 1948, efter at det ældre maleri, Kristus og den kananæiske kvinde, af Søren Lund 1920, var brændt. I topstykket lille opstandelsesbillede fra o. 1850. Alterkalk m. indgraveret årst. 1685. Alterstager af malm fra 1642, if. indskr. skænket af Christen Christensøn i Kiemterop. Alterskranke af smedejern 1921. Stor romansk granitdøbefont m. glat kumme. Dåbsfad af nederl. type fra o. 1600. Prædikestolen, der står over resterne af et middelald. sidealter, er et renæssancearbejde fra o. 1600; i arkadefelterne nye evangelistbilleder. Nye stolestader. Orgel 1961 i skibets v.ende. Klokke i glug i korets ø.gavl.

Olaf Olsen museumsinspektør, professor, dr. phil., cand. mag.

En gd. Kvistgård (*1496 Quistgard) i so. pantsatte Niels Maltesen til Gunderstedgd. 1496 til Per Brockenhus.

J. Kousgård Sørensen professor, dr. phil.

Fredede oldtidsminder: En langhøj og 26 høje; sø.f. byen ligger de 3 Skodshøje og nær v.skellet den anselige Lille Bovshøj. – Sløjfet el. ødelagt: 46 høje. Ved Allestrup er fundet 6 halsringe fra yngre bronzealder.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.