Havnstrup sogn

(Snejbjerg kom.) omgives af Nøvling, Snejbjerg og Studsgård so., Bølling hrd. (Vorgod so.) samt Ulfborg hrd. (Timring so.). Det mest jævnt bølgede bakkeøterræn har sine største højder mod nø. (75 m), og herfra strømmer Mølsted bæk mod v., afvandende bl.a. den store Kirsebærmose. Spredt rundt om i so. ligger en række småplantager, og ved Albæk mark findes rester efter brunkulsgravning. Gennem so. går hovedvej A 15 (Herning-Ringkøbing).

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Kort).

Areal i alt 1960: 3627 ha. Befolkning 26/9 1960: 460 indb. fordelt på 116 husstande. H. so. udskiltes 1922 sa. m. Studsgård so. fra Snejbjerg so. som Studsgård-Havnstrup so.; s. 383 dette so., der 1930 havde 1243 indb., deltes 1/4 1958 i 2 so.: 1) Studsgård so. og 2) Havnstrup so.; de 2 so. havde 1955 tilsammen 1326 indb. fordelt på 332 husstande.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

I sognet byen: Havnstrup (*1494 Haffuenstrop) m. kirke, skole (opf. 1896, udv. m. forskole 1912), andelsmejeri (opret. 1909, ventes nedlagt 1966) og telf.central. – Saml. af gde og hse: en del af Albæk (1688 Albeckgaard), resten i Snejbjerg so. – Gårde: Råbjerggd.; Lyngbo; Hvidbjerg.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

H. so., der sa. m. Studsgård so. og Snejbjerg so. udgør én sognekom. og ét pastorat under Hammerum hrd.s provsti, Viborg stift, har sa. tingsted og hører under de sa. kr. som Studsgård so.; so. udgør 5. udskrivningskr., II. udskrivningsområde, 57. b lægd og har sessionssted i Herning.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Havnstrup kirke er opf. 1918–20 (indv. 9/5 1920) ved arkt. C. M. Smidt og Har. Lønborg-Jensen som en grovpudset, hvid og teglhængt bygn., bestående af kor og skib m. bredt tårn i v. m. taggavle i n.-s. I korgavlen er der fire rundbuede blændinger i vindueshøjde. Indvendig er rummene krydshvælvet, og vinduerne har blyindfattede ruder. – Altermaleriet, en kopi efter C. Bloch: Bjergprædikenen, er udført af fru Ellen O. Petersen og indsat i remmeværk af træ i renæssancestil, ligesom prædikestolen stafferet af Harald Munk. Granitfont.

Erik Horskjær redaktør

Skove: Enkelte mindre plantager, således den 1884 anlagte Havnstrup plantage, 27 ha, der er i privat eje.

Peter Kjøller ekspeditionssekretær, forstkandidat

Fredede oldtidsminder: 2 høje. – Sløjfet el. ødelagt: 14 høje.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.