Studsgård sogn

(Snejbjerg kom.) omgives af Rind og Assing so., Bølling hrd. (Vorgod so.) samt Havnstrup og Snejbjerg so. Ved grænsen til sidstn. løber Rind å. Op over det ellers ret jævne bakkeøterræn, som før afvanding var rigt på kærstrækninger (Tanderup kær, Stormose, Hagelkær) hæver sig mod s. Monsbjerge til 90 m og Hjortsballe høje til 84 m, og på disse steder er der en del plantage, men i s. 381 øvrigt er de ret gode, om end noget lette jorder opdyrkede. I so. har der fundet en betydelig brunkulsgravning sted. Gennem det går jernbanen Skjern-Herning (Studsgård stat.) og en landevej fra Varde til Herning over Kibæk.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Kort).

Areal i alt 1960: 2713 ha. Befolkning 26/9 1960: 877 indb. fordelt på 223 husstande.

Studsgård so. udskiltes 1922 sa. m. Havnstrup so. fra Snejbjerg so. som Studsgård-Havnstrup so.; dette so. deltes 1/4 1958 i 2 so.: 1) Studsgård so. og 2) Havnstrup so.; de 2 so. havde 1955 tilsammen 1326 indb. (332 husstande).

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

I sognet byerne: Studsgård (* 1424 Stusgar) – bymæssig bebyggelse m. 1960: 245 indb. fordelt på 74 husstande (1955: 231); fordelingen efter erhverv var 1960 flg.: 38 levede af landbr. m.v., 135 af håndv. og industri, 17 af handel og omsætning i øvrigt, 20 af transportvirksomhed, 10 af administration og liberale erhverv og 24 af formue, rente, understøttelse olgn.; 1 havde ikke givet oplysning om erhverv – m. kirke, skole, forsamlingshus, sportsplads, Statens forsøgsstation for planteavl, andelsmejeri (opf. 1907, overtaget af Hammerum mejeri 1962, bruges nu som osteri), motorml., brunkulsleje (daglig produktion 2000 t), jernbanestat., posteksp. og telf.central; Tanderupkær m. præstegd., missionshus (opf. 1929), sportsplads, foderstofforretning m. motorml. og korntørreri, kartoffelkogeri, murskefabr. og telf.central. – Saml. af gde og hse: Volsgd. (*1466 Volsgaardt); Bjerregde (1688 Bierregaard); Tanderup Hse; en del af Amtrup (resten i Snejbjerg so.). – Gårde: Gjessinggd. (*1490 Giørsungaard, 1498 Gærsomgard); Ny Volsgd.; Tanderupholm; Grønbæk; Rørbæk; Hvæslund (*1539 Huerslund huszted marck).

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

S. so., der sa. m. Snejbjerg og Havnstrup so. udgør én sognekom. og ét pastorat under Hammerum hrd.s provsti, Viborg stift, hører under 88. retskr. (Herning byret) og har tingsted i Herning, men hører i øvrigt under de sa. kr. som Gjellerup so. So. udgør 5. udskrivningskr., II. udskrivningsområde, 57. b lægd og har sessionssted i Herning.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Studsgård kirke er opf. 1918–20 (indv. 12/12 1920) ved arkt. C. M. Smidt og Har. Lønborg-Jensen som en grovpudset, hvidtet og teglhængt bygn. bestående af kor og skib m. højt, slankt tårn i v. m. gavle i ø.-v. Korgavlen har tvilling-rundbuet blænding, tårngavlene gotiserende tvilling-spidsbuede højblændinger. Den fladbuede indgangsportal sidder i tårnets s.side. Indvendig er der bjælkelofter og rund tårnbue af granit, og i de rundbuede vinduer er der blyindfattede ruder. – Altermaleriet, en kopi efter Joakim Skovgaard: Den gode Hyrde, er malet s. 382 af fru Ellen O. Petersen og indfattet i poleret rammeværk af træ i barokstil, ligesom præstestolen og prædikestolen m. staffering af Harald Munk. Stoleværket har gotiserende gavle m. tomme skjolde. Granitfont m. messingfad, der efterligner et sydty. fad fra o. 1575.

Erik Horskjær redaktør

(Foto). Studsgård kirke.

Studsgård kirke.

Skove: En mindre del af Harreskov plantage (jf. Assing so. s. 389) ligger i so. Ved Hjortsballe høje er 1891 rejst et mindesmærke for Hedeselskabets 25 årige virksomhed.

Peter Kjøller ekspeditionssekretær, forstkandidat

Fredede oldtidsminder: 9 høje. Anselige er de to 4–5 m høje Hjortsballe høje i en plantage i so.s sø.hjørne. – Sløjfet el. ødelagt: 8 høje.