Otting sogn

(Oddense-O. kom.) omgives af Oddense, Hindborg og Brøndum so. samt Rødding hrd. (Balling og Krejbjerg so.). Det ret jævne bakkeland ligger gennemgående højt og når i Jeghøj 60 m (trig.stat.). Jorderne er mest lerede. Gennem det skovløse so. går landevejen Holstebro-Salling.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Kort).

Areal i alt 1960: 528 ha. Befolkning 26/9 1960: 157 indb. fordelt på 37 husstande (1801: 126, 1850: 171, 1901: 229, 1930: 180, 1955: 164).

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

I so. byen: Otting (*1482 Otthing, 1524 Ottyng; u. 1798) m. kirke og genforeningssten (i granit, rejst 1920 ved kirken). – Saml. af gde og hse: Otting Udmark. – Gårde: Dannehave; Bremgd.

O. Biilmann seminarieadjunkt, cand. mag.

s. 144

O. so., der sa. m. Oddense so. udgør én sognekom. og ét pastorat under Nørre, Hindborg, Harre og Rødding hrdr.s provsti, Viborg stift, har sa. tingsted og hører under de sa. kr. som Skive landso. So. udgør 5. udskrivningskr., 299. lægd og har sessionssted i Skive.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Den lille, hvidkalkede kirke består af romansk kor og skib, v.tårn fra middelalderens slutn. samt våbenhus i s. fra nyere tid. Kor og skib er opf. af rå kamp med hjørnekvadre og på skråkantsokkel, der dog mangler under koret og skibets vestl. del. Af opr. enkeltheder er bev. korbuen (uden kragbånd), et vindue i korets n.mur og et tilsv. østl. i skibets n.mur, begge tilmurede ligesom n.døren, der har flad overligger og rette karme. S.portalen er udv., formentlig ved opf. af det lille våbenhus, der er af mursten i krydsskifte. Det lave tårn, der omtr. har sa. bredde som skibet, er opf. af rå kamp og munkesten; det har gavle i n. og s., af hvilke den ndr. har bev. sin enkle blændingsdekoration. Fritrappe til fladbuet dør i mellemstokværket. Tårnrummet åbner sig mod skibet ved en bred, rundbuet arkade. Kirken er restaureret 1959 (arkt. S. Vig-Nielsen). – Altertavlen er i sine ældste dele fra beg. af 1600t., men stærkt ændret i 1700t.; i storfeltet korsfæstelsesmaleri fra o. 1800, istandsat 1959. Kalk fra 1867, if. indskr. »omgjordt« af kalk fra 1742. Alterstager m. årst. 1713 og navnene H. Hans Kierumgaard og Anna Maria Schel. Romansk granitdøbefont m. glat, tøndeformet kumme, indmuret i niche i korbuens ndr. vange. Dåbsfad af sydty. type fra o. 1550 m. bebudelsesrelief i bunden og sen. indgraverede våben og initialer. Prædikestol fra 1712 m. naive evangelistbilleder i storfelterne. I tårnrummet er ophængt et sengotisk krucifiks m. nyere arme samt en figur af Johannes Døberen fra o. 1500. Nye lukkede stole. Harmonium i tårnrummet. Klokken er omstøbt 1909 af Bodeman-klokke fra 1624. I korets ø.gavl er indmuret en korsprydet romansk gravsten m. tovsnoning langs kanten.

Olaf Olsen museumsinspektør, professor, dr. phil., cand. mag.

Fredede oldtidsminder: 3 høje, deribl. den store, smukke Jeghøj, der ligger på Sallings højeste punkt, og den også store, men noget forgravede Store Gilhøj. – Sløjfet el. ødelagt: 37 høje; i en af dem fandtes en grav fra ældre romersk jernalder med 3 lerkar og en guldring.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.