Hindborg herred

Købstad: Skive (se s. 108). Sognene: Skive landsogn, Resen, Hem, Dølby, Hindborg, Oddense, Otting, Brøndum, Hvidbjerg, Volling.

Hindborg herred er det sydøstligste i Salling og omgives af Skive fjord, Fjends hrd., Ringkøbing a. samt Rødding, Harre og Nørre hrdr. Grænsen til Ringkøbing a. følger Skive å og Knudsmølle bæk, mens Rødding ås øvre løb og Gedbæk danner skel til Rødding hrd., Viummølle å til Harre hrd. og Hagensmølle bæk til Nørre hrd. Det er et skovfattigt, jævnt bølget morænebakkeland af betydelig frugtbarhed.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Våbenskjold). 1584

1584

Herredets areal udgjorde 1960 inkl. Skive kbst.: 11.500 ha, deraf 9510 ha landbrugsareal og ca. 34 ha vandareal. – Folketallet var 26/9 1960: 19.215 indb. fordelt på 6286 husstande (1801: 2274, 1850: 2872, 1901: 4304, 1930: 13.784, 1955: 18.846). – Kreaturholdet var i juli 1960: 362 heste, 13.715 stk. hornkvæg (hvoraf 5033 malkekøer), 25.177 svin og 88.127 høns.

I kirkelig henseende udgør Hindborg hrd. sa. m. Nørre, Harre og Rødding hrdr. ét provsti – Nørre, Hindborg, Harre og Rødding hrdr.s provsti (under Viborg stift) med 20 pastorater.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Hindborg herred (*1231 Hærnburgheret). I ældre tid hørte Næsbækgd. og Nørby i Balling so. med til hrd. 26/11 1687 blev det lagt sa. m. de tre andre hrdr. i Salling samt Fur, Åsted og Krejbjerg birker. Fra 1689 var herredsfogden desuden byfoged i Skive. 8/12 1821 blev Resen birk lagt under denne jurisdiktion. 1919 blev hrd. en del af retskr. nr. 77, fra 1956 nr. 84, samt politikr. nr. 56.

Ca. 1680 blev herredstinget holdt ml. Hem og Hindborg. En tinghøj findes s.f. Oddense kirke, men det er tvivlsomt, om herredstinget har været holdt her. 1687 udtalte herredsfogden i Nørre hrd.: »Kommer al Salling sammen, da kan tinget holdes ved en høj, kaldet Tinghøj, liggende ml. Bostrup og Vium, ved hvilken høj menes i gammel tid, at ting skal være holdt«. Det blev da også året efter påbudt, at de 4 hrdr.s fælles tinghus skulle være her. Dette blev dog aldrig bygget. 1712 kunne herredsfogden oplyse, at der i hans og hans forgængers tid ikke havde været noget tinghus i Salling, og han havde været i embedet i 25 år. Tinget blev holdt »udi en og anden bondegård, hvor det hos bønderne kunne formåes«. 12/5 1727 blev tinget flyttet til Skive.

Fra senmiddelalderen udgjorde Salling et særligt len, som fra 1660 blev til Skivehus a., der 1789 blev forenet m. Hald a. 19/3 1794 blev det en del af det nyopret. Viborg a.

Fra gl. tid hørte hrd. under Viborg stift. 1600 var det forenet m. Rødding hrd. under én provst. I h. t. reskr. af 11/6 1706 fik de hver deres provst, men blev på ny forenet ved reskr. af 3/12 1745. Da Viborg a.s vestre provsti blev opret. i h. t. reskr. af 10/7 1812, blev hrd. en del af dette, som omfattede hele Salling samt Fjends og Lysgård hrdr. Dette provsti blev delt 11/1 1864, og hrd. har derefter været en del af det da opret. Sallinglands provsti.

Johan Hvidtfeldt rigsarkivar, dr. phil.

Litt.: ValdJb. II. 24. Mogens Lebech i JySaml. 5. Rk. II. 1935–36. 198, 277. JySaml. 4. Rk. III. 1917–19, 393 f. JySaml. 5. Rk. II. 92 f. Jeppe Aakjær i AarbSkive. 1917. 25, 34 ff. Thorkild Gravlund. Herredsbogen. Jylland. 1930. 110 ff.