Sæby sogn

(Nautrup-S.-Vile kom.) omgives af Åsted, Nautrup og Glyngøre so. samt Salling sund. Det overvejende jævnt bakkede terræn begrænses mod v. af gamle stenalderklinter, neden for hvilke der ligger en smal strimmel hævet havbund. Mod ø. sænker landet sig ned mod et lavt parti, ligeledes hævet havbund, og her ligger den nu udtørrede Grynderup sø, som efter anlæg af pumpestationer er blevet tjenlig til opdyrkning. Badestrand findes ved Grynderup strand. Der er en del mindre plantager. Længst i s. løber jernbanen Skive-Glyngøre.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Kort).

Areal i alt 1955: 859 ha. Befolkning 26/9 1960: 215 indb. fordelt på 61 husstande (1801: 87, 1850: 186, 1901: 224, 1930: 241, 1955: 225).

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

I so. byerne: Sæby (1402 Sæby; u. 1784 og 1794) m. kirke og skole (opf. 1901, m. sognebogsamling); Grynderup (*1424 Grundrupp, 1468 Gryndorp; u. 1789–90); en mindre del af Glyngøre. – Saml. af gde og hse: Holmgde (1474 Hollom gordt); Snabe (1547 Svob, 1683 Snabe). – Gårde: Kærgd. (1524 Kiergardt); Bækkegd. (sen. end 1448 Bæksgaard, 1684 Gløngbechgaard); Hellegd.

O. Biilmann seminarieadjunkt, cand. mag.

S. so., der sa. m. Nautrup, Vile og Glyngøre so. udgør én sognekom. og sa. m. Glyngøre so. ét pastorat under Nørre, Hindborg, Harre og Rødding hrdr.s provsti, har sa. tingsted og hører under de sa. kr. som Åsted so. So. udgør 5. udskrivningskr., 291. lægd og har sessionssted i Skive.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Den på en bakkehældning meget smukt beliggende kirke består af romansk kor og skib samt nyt våbenhus mod s. De opr. bygningsdele er af granitkvadre på skråkantsokkel. Begge døre er bev., den ndr. tilmuret. Flere romanske vinduer er genåbnede ved en restaurering 1951–52 (arkt. S. Vig-Nielsen). Den fint proportionerede korbue har profilerede kragsten. Det indre har fladt bjælkeloft. Våbenhuset, af gule mursten, er ombygget 1951. Kirken står med blanke mure og tegltag. Ved ø.gavlen er rejst en tømret klokkestabel. – Snedkret alterbordsforside i renæssancestil med malerier (Kristus og Skt. Peder) fra 1656; selve alterbordet er fornyet 1951. I den udskårne renæssancealtertavle er 1952 indsat nye malerier af Ingolf Røjbæk. Et gammelt nadverbillede hænger nu i skibet, og desuden opbev. i kirken et sæt alterbilleder fra 1854. Alterkalken er givet af lensmand på Skivehus Ebbe Jakobsen Ulfeldt og fru Mette Grubbe 1650. Nye alterstager. Romansk granitdøbefont af vestjy. (tybo-) type (Mackeprang. D. 160. 187). Nyt dåbsfad. Prædikestol af fyrretræ med foldeværksfyldinger og indskåret årst. 1593; staffering fra 1656, istandsat 1952. Nye stolestader. To unggotiske figurer, Kristus og Skt. Mikkel, opbevares i Nat.mus. I kirken er et harmonium. Sengotisk klokke m. ulæselige tegn (Uldall. K. 146).

Erik Skov museumsinspektør, cand. mag.

I so. har der været en del sandflugt, som efter Pont.Atlas begyndte ca. 1747, men forlængst er standset.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

Skove: Hist og her mindre plantager. Mod s. en del (ca. 19 ha, resten i Glyngøre so.) af Halkhoved plantage, hvoraf den væsentligste del er anl. 1908–14. En mindre del er tilplantet under 2. verdenskrig af hedeselskabets »flyvende korps«. Stranden ud for plantagen er naturfredet. Ejendommen ejes af konsul Aage Halk, Lausanne, Schweiz.

Peter Kjøller ekspeditionssekretær, forstkandidat

Ved tørveskær i en mose ved Grynderup sø fandtes 1842 21 mønter, hvoraf 13 s.k. halvbrakteater fra Hedeby, 900t., og 7 arabiske dirhemer, slået 892–907, foruden en lille sølvbarre og 18 perler af bjergkrystal, glas olgn.

Georg Galster fhv. overinspektør, dr. phil.

s. 189
(Foto). Udsigt over Glyngøre fra syd.

Udsigt over Glyngøre fra syd.

Fredede oldtidsminder: 4 høje. – Sløjfet el. ødelagt: 27 høje. – Et par køkkenmøddinger kendes nordligst i so. I en mose ved Grynderup er fundet to yngre bronzealders halsringe.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

Litt.: Anthon Fuglsang. Sandflugten i Sæby og Nautrup, AarbSkive. 1935. 61–97.