Harre herred

Sognene: Åsted, Durup, Tøndering, Roslev, Hjerk, Harre, Nautrup, Vile, Sæby, Glyngøre, Fur.

Harre herred er det nordvestligste i Salling og omgives af Salling Nørre hrd., Hindborg hrd. og Rødding hrd. Grænsen til Nørre hrd. følger til dels Viummølle å og Hinnerup å for at ende i bunden af Selde vig. Viummølle å danner også grænse til Hindborg hrd., mens Hjerk nor skiller det fra Rødding hrd. Det bakkede moræneland er af jævnt god beskaffenhed, dog mod v. noget mere sandet, og her lå tidl. betydelige hedestrækninger.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Våbenskjold). 1610

1610

Herredets areal var 1955: 12.768 ha, deraf var ca. 12.300 ha landbrugsareal og ca. 38 ha vandareal. – Folketallet var 26/9 1960: 7855 indb. fordelt på 2264 husstande (1801: 2183, 1850: 3757, 1901: 5914, 1930: 7130, 1955: 7632). – Kreaturholdet var juli 1960: 529 heste, 15.019 stk. hornkvæg (hvoraf 5678 malkekøer), 24.729 svin og 80.594 høns.

I kirkelig henseende udgør Harre hrd. sa. m. Nørre hrd., Hindborg hrd. og Rødding hrd. ét provsti: Nørre, Hindborg, Harre og Rødding hrdr.s provsti (under Viborg stift) med 20 pastorater.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Harre herred (*1231 Hargæheret). Torum so. i Nørre hrd. samt Lendum by i Selde so. lå tidl. til Harre hrd., mens derimod Gamstrup og Roslev Snabe i Roslev so. hørte under Nørre hrd. 26/11 1687 blev Harre hrd. lagt sa. m. de tre andre hrdr. i Salling samt Fur, Åsted og Krejbjerg birker. Fra 1689 var herredsfogden desuden byfoged i Skive. 1919 blev hrd. en del af retskr. nr. 77, fra 1956 nr. 84, samt politikr. nr. 56.

Ca. 1680 var tingstedet »ved Tinghøje midt imellem Roslev og Toustrup by i Durup sogn«, formodentlig på Tinghøj, der endnu påvises ved Durup lige n.f. tremarkskellet ved det sted, hvor Harre, Roslev, Tøndering og Durup so. mødes. Ang. tingstedet efter 1688 se under Hindborg hrd.

Fra senmiddelalderen udgjorde Salling et særligt len, fra 1660 Skivehus a., der 1789 blev forenet m. Hald a. Da Viborg a. blev opret. 19/3 1794, blev hrd. en del af dette.

Harre hrd. hørte fra gl. tid under Viborg stift. Omkr. 1700 var Harre og Nørre hrdr. forenet under én provst, sen., formentlig i h. t. reskr. af 11/6 1706, blev de adskilt, men blev atter forenet ved reskr. af 3/12 1745. De indgik begge i Viborg a.s vestre provsti i h. t. reskr. af 10/7 1812. Dette provsti blev delt 11/1 1864, og hrd. har derefter været en del af det da opret. Sallinglands provsti.

Johan Hvidtfeldt rigsarkivar, dr. phil.

Litt.: Valdjb. II. 25. Mogens Lebech i JySaml. 5. Rk. II. 1935–36. 198, 276 f. JySaml. 4. Rk. III. 1917–19. 395. JySaml. 5. Rk. II. 92. Jeppe Aakjær i AarbSkive. 1917. 25, 30 ff. Thorkild Gravlund. Herredsbogen. Jylland. 1930. 110 ff.