Sigerslevvester sogn

(Græse-S. kom.) omgives af Græse, Roskilde fjord og Strø hrd. (Ølsted og Strø so.). Havelse å danner grænse til Ølsted. Mod ø. ligger et nogenlunde jævnt morænelersterræn, der sænker sig mod n., men mod v. strækker sig et bælte af grusbakker, delvis beplantet med nåletræer og med stejlsider ned mod Havelse å, hvis dal i stenalderen var sænket under havfladen. Havet dækkede dengang også de kystnære arealer, hvor fjordvejen delvis er anlagt på en gl. strandvold. Gennem so. går landevejen Frederikssund-Frederiksværk.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Kort).

Areal i alt 1950: 581 ha. Befolkning 7/11 1950: 237 indb. fordelt på 72 husstande. (1801: 180, 1850: 206, 1901: 191, 1930: 262).

I sognet ligger byen Sigerslevvester (1261 Siggærslæwæ, *1344 Sierssløffwæ wæstræ; u. 1790) med kirke, dampmølle og andelsfryseboks (1950). Apholm (1682 Apholm) gde. Havelse Møllegd. (1550 Hafvelse Mølle) med kemisk fabr.; Skelbækgd. (udstykket).

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

S. so., der sa.m. Græse so. udgør eet pastorat og een sognekom., har sa. tingsted og hører under de sa. kredse som Græse so.

Kirken er en ganske lille romansk kampestensbygn. m. døre og vinduer af kridt-, hjørner af kridt- og granitkvadre. Bygn. består af apsis, kor og skib, gotisk våbenhus i n. og nyere trappehus ved v.gavlen. Apsis har skråkant-, kor og skib retkantsokkel; i skibet spor af tre vinduer samt s.døren, n.døren er rundbuet m. tympanon af to kridtsten. I gotisk tid fik kor og skib krydshvælv. Over skibet en tagrytter (i vindfløjen 1869), der har afløst et bindingsværkstårn fra 1706. – I skibets hvælv afdækkedes 1921 kalkmalerier fra o. 1450, tilh. Isefjordsværkstedet, Skt. Olafs sejlads, Skt. Laurentius’ og Skt. Hippolyts martyrium og scener af lidelseshistorien, der atter overhvidtedes. – Alterbordsforside o. 1550 svarende til Oppe Sundby (s. 252), altertavle 1616 af Hans Bachmand, m. samtidige, indsatte malerier (nadveren og opstandelsen), alterstager 1690. Romansk granitfont af Roskildetype, sydty. dåbsfad af messing o. 1550. Stolestader fra beg. af 1600t. Pengetavle 1565 i Nationalmuseet. To klokker: 1) 1300t., m. indskrift: »Ave Maria vocor« (Uldall. 71), 2) 1593 (Borchart Quellichmeier). – En kirkelade blev nedrevet 1631–32. – På kgd. er begr. kreditforeningsdirektør, gårdejer Jens Andersen, † 1908.

Kirsten Weber-Andersen bibliotekar, mag. art.

Tyge Nielsen af Syersløf nævnes 1250.

Ved Apholm i den nordl. del af so. findes nogle mindre plantageanlæg.

Fredede oldtidsminder: Ved Havelse mølle resterne af en stor køkkenmødding, en af de tidligst kendte; endv. en runddysse med dæksten. – Sløjfet: 4 ubest. stengrave og 2 høje, deribl. den anselige Grydehøj.

Fredede er Havelse ås omgivelser, hvor den krydses af landevejen, samt Havelse mølles omegn (1936–37).

I Sigerslevvester fødtes 1833 kreditforeningsdirektør, gårdejer Jens Andersen.