Lynge-Frederiksborg herred

Købstæder: Hillerød og Frederikssund, se s. 69 og 89. Sognene: Frederiksborg Slotssogn, Nørre Herlev, Lillerød, Lynge, Uggeløse, Slangerup, Uvelse, Gørløse, Græse, Sigerslevvester, Jørlunde, Ude Sundby Landdistr. og Oppe Sundby.

Herredet omgives af Lynge-Kronborg hrd., Ølstykke hrd., Roskilde fjord, Strø hrd. og Holbo hrd. I ø.-v. strækker det sig fra Lillerød til Frederikssund og i n.-s. fra Gribskov til Mølleådalen.

Herredets areal udgør 1951: 21.027 ha; heraf var 14.534 ha landbrugsareal, 2652 ha skove og plantager (inkl. småplantninger og læplantninger), 294 ha gartnerier og frugtplantager, 949 ha private haver, 551 ha bebygget grund og gårdsplads, 730 ha gader, veje, jernbaner, hegn olgn., 567 ha byggegrunde, kirkegårde, sportspladser olgn., 463 ha tørvemoser, 9 ha klit, hede olgn. og 278 ha vandarealer. Folketallet var 1950: 32.790 (1801: 8148, 1850: 10.151, 1901: 16.490, 1930: 24.520). Kreaturholdet var i juli 1951: 2398 heste, 12.825 stk. hornkvæg (heraf 7136 malkekøer), 14.518 svin og 94.135 høns (heraf 37.763 høner).

(Våbenskjold). Frederiksborg birks segl 1648.

Frederiksborg birks segl 1648.

L.-F. hrd. (bortset fra Lillerød so., der hører til Lynge-Kronborg hrd.s provsti, og Gørløse so., der hører til Strø hrd.s provsti) udgør sa.m. Horns hrd. og Ølstykke hrd. eet provsti med i alt 16 pastorater.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Herredet, *1085 Liungaheræthi, der i middelalderen hørte til Østersyssel, udgjorde eet hrd. med Lynge-Kronb. hrd. (se s. 96), og hørte efter adskillelsen til Frederiksborg birk og fra 1660 til Frederiksborg amt; se videre s. 25.