Stenum sogn

(Tolstrup-S. kom.) omgives af Em, Tolstrup, Tise, Vrensted og Børglum so. De temmelig jævne og ikke særligt højtliggende jorder består af sandede istidsaflejringer, der langs Klostergrøft og i Vitmose enge uden synlige grænser går over i den hævede yoldiaflades oftest lerede havaflejringer. So. er skovløst.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Kort).

Areal i alt 1955: 822 ha. Befolkning 1/10 1955: 510 indb. fordelt på 135 husstande. (1801: 157, 1850: 267, 1901: 425, 1930: 455).

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

I so. ligger Stenum (1369 Stenum; u. efter 1804) m. kirke, skole (opf. 1907) m. Tolstrup-Stenum so.bibl. (opret. 1953: 2150 bd.), alderdomshjem (opf. 1959–60, arkt. R. Rasmussen, Nørresundby), forsamlingshus (opf. 1906), missionshus (opf. 1915), andelsmejeri samt på grænsen til Tolstrup endnu et andelsmejeri og Tolstrup forsamlingshus; endv. i S. posteksp. og telf.central. – Saml af gde og hse: Stenum Hede; Vanggårde (1552 Wanngaard). – Gårde: Kokholm (*1533 Kockhollum).

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

S. so., der sa. m. Tolstrup so. udgør én sognekom. (hvortil også hører en lille del af Børglum so., se s. 323) og ét pastorat, har sa. tingsted og hører under de sa. kr. som Tolstrup. So. udgør 5. udskrivningskr., 514. lægd og har sessionssted Brønderslev.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

s. 343

Kirken er lille og lav og består af romansk kor og skib samt underdelen af et gotisk v.tårn og et gotisk våbenhus mod n. Den omgives af et prægtigt kampestensdige. Den romanske kirke er opf. af granitkvadre på sokkel m. skråkant el. profillister. I skibets s.side ses et romansk, blændet vindue og s.dørens plads, men i øvrigt er kirken stærkt ombygget i gotisk tid, særlig koret, der nu kun er lidt smallere end skibet og har indervægge af munkesten og krydshvælving, mens skibet har bjælkeloft. Tårnet er bygget af kvadre og munkesten; det er, vistnok 1762, hvilket årstal tidl. stod på v.gavlen sa. m. bogstaverne FCT. CEC, nedbrudt til skibets højde. Tårnrummet har bjælkeloft. Våbenhuset, af granitkvadre og munkesten, har kamgavl. – Ny altertavle med maleri (Kristi opstandelse). Romansk granitalter. Alterstagerne har årstal 1592 og navnecifrene El. BI. Prædikestol fra 1622, rest. 1945. Nogle gotiske figurer fra en altertavle nu i Vends. hist. Mus.

Aage Roussell overinspektør, arkitekt, dr. phil.

På kgd. er begr. dialektforskeren Jens Mourits Jensen, † 1898, lærer i Stenum fra 1888.

På en gd. i so., antagelig Gården (nu matr. nr. 16a), levede 1652 Erik Christensen Krabbe (af Østergård) († 1659), g. m. Maren Mogensdatter Kruse († senest 1681), der da var helt forarmet og fra 1652 fik 200 rdl. årlig af Ålborghus lens indkomster. 1653 var han flyttet fra so. til Alstrup i Rubjerg so. (jf. C. Klitgaard i AarbVends. XIX. 1951–52. 94f.).

C. Rise Hansen overarkivar, cand. mag.

Der er ingen fredede oldtidsmindesmærker i so., men har været 7 nu overpløjede høje. Rige stengrave fra ældre romersk jernalder kendes fra Stenum og Guldagergård.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

Om en forsvunden stor sten, Den grå Ko, se Schmidt. DK. 225 og Chr. Nielsen. Den store Graako, AarbVends. 1933. 132–34.

1872 oprettede Jørgen Terkelsen en grundtvigsk folkehøjskole i Stenum, men flyttede den 1890 til Vrå (s.d.).

Povl Engelstoft redaktør, cand. mag.