Vejby sogn

(V.-Sejlstrup kom.) omgives af Sejlstrup, Vrå, Em og Børglum so. samt Vennebjerg hrd. (Jelstrup so.). Gennem so. løber Slusebæk til Stenvad å, der danner skel til Sejlstrup og Vrå, mens Hundelev å løber på grænsen til Vennebjerg hrd. Det særdeles jævne terræn består n.f. Vejby af hævede senglaciale havbundsdannelser, som oftest fint lerede, mens landet s.f. Vejby er en jævn moræneflade af noget sandet beskaffenhed og udgør en del af den tidl. Skrolles hede. Et par mindre plantager på denne er so.s eneste skove.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Kort).

Areal i alt 1955: 764 ha. Befolkning 1/10 1955: 378 indb. fordelt på 100 husstande. (1801: 196, 1850: 269, 1901: 382, 1930: 420).

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

I so. ligger Vejby (*1464 Weybøg, *1484 Weyby; u. 1803) m. kirke, præstegd., grundskole (opf. 1900, ombyg. 1956), begge lidt n.f. byen, andelsmejeri (opret. 1902), 2 maskinstat. og telf.central. – Saml. af gde og hse: Vejby Nørrehede; Kirkholm (*1466 Kiercke hollum; u. 1803); Vejby Sønderhede.Gårde: Dalmark (1579 Dalmarck).

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

V. so., der sa. m. Sejlstrup so. udgør én sognekom. og ét pastorat, har sa. tingsted og hører under de sa. kr. som Tårs so. So. udgør 5. udskrivningskr., 507. lægd og har sessionssted i Hjørring.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Kirken (indviet til Skt. Villads) er lille og består af romansk kor og skib og våbenhus fra 1879 mod v. Den romanske kirke er opf. af granitkvadre på hulkelsokkel, men stærkt omsat. Begge de firkantede døre er tilmurede. Kirken har bjælkeloft. – Altertavle fra 1600t. med fløje og andre dele fornyede og maleri fra 1907 af E. Bayer («Herre frels mig»). Fra kirkens sengotiske altertavle stammer tre træfigurer, bisp Skt. Villads, Johs. Døberen og en helgeninde, nu i Vends. hist. Museum. Ved nedbrydning af det murede alterbord fandtes teglsten, hvori før brændingen var indridset en kirkeplan, antagelig Børglums, skibsbillede og runer. Malmstager fra 1641, skænket af præsten Peder Jensen og hustru. Romansk granitfont. Den nye prædikestol sidder på en gl. underbaldakin. På skibets n.væg hænger et gotisk krucifiks. I en stabel nv.f. kirken hænger den senmiddelald., indskriftløse klokke (Uldall. 143). – Granitmindetavle over B. Chr. Henriksen, sgpr. i Vejby 1878–87.

Aage Roussell overinspektør, arkitekt, dr. phil.

Skove: Mod s. et plantageareal på 25 ha, Østre- og Vestre Plantage, der tilhører dyrlæge N. Jensen og hustrus mindelegat. Tidl. hedejord, der nu overvejende er tilplantet med nåletræ.

Peter Kjøller ekspeditionssekretær, forstkandidat

Af oldtidsminder findes der i so. kun to overpløjede høje.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

S.f. kirken i Vrå-Børglum landevejens østl. rabat findes Skt. Villads kilde, der 1893 blev opmuret og stensat. 1918 blev der af Historisk Samfund for Hjørring Amt rejst en mindesten ved den (AarbVends. 1919. 165–69. Schmidt. DH. 131).

Vejby var anneks til Børglum-Furreby, indtil det 1860 blev eget pastorat med Sejlstrup som anneks.

Povl Engelstoft redaktør, cand. mag.

Litt.: Niels Regnar Nørgaard. Nogle Marknavne, AarbVends. 1932. 286–93. Vendsyssel Tidende 14/8 1960.