Volsted sogn

(Ferslev-Dall-V. kom.) omgives af Ferslev og Gunderup so., Hellum hrd. (Gerding og Skørping so.) samt Hornum hrd. (Buderup og Ellidshøj so.). Mod s. og v. omgives so. af lave engstrækninger, afvandet af Skiveren, der danner skel til Hornum hrd., og af Lindenborg å, der er grænse til Hellum hrd. Disse lavninger er gl. fjorde eller sunde fra stenalderen, men antagelig udformedes de allr. i istiden som tunneldale. Herfra hæver terrænet sig brat op i et storformet bakkeland, i hvis centrum ligger Volsted med Danmarks største og mest uforstyrrede s. 1007 byplads (forte). Terrænet stiger mod ø. til nogle sandede erosionsfurede bakker med lyng og skov. Smukke, bevoksede partier findes i dalsiderne langs Lindenborg å. Ellers er jorderne relativt gode og med højtliggende kridtgrund. Der er en del skov mod ø.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Kort).

Areal i alt 1955: 1258 ha. Befolkning 1/10 1955: 321 indb. fordelt på 84 husstande (1801: 156, 1850: 199, 1901: 301, 1930:360).

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

I sognet byen Volsted (*1355 Wolstedt, 1455 Wolsted; u. 1788) m. kirke, sognebibl. (opret. 1944), forsamlingshus (opf. 1914, udv. 1960), sportspl. og fællesmejeri (opret. 1906). – Gårde: Volstedgd.; Tinghøjgd.; Sigsagergd. – I so.s nv.hjørne kalkværk.

O. Biilmann seminarieadjunkt, cand. mag.

V. so., der sa. m. Ferslev so. og Dall so. udgør én sognekom. og ét pastorat under Fleskum-Hornum hrdr.s provsti, har sa. tingsted og hører under de sa. kr. som Ferslev so. So. udgør 5. udskrivningskr., 383. lægd og har sessionssted i Ålborg.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Den lille kirke består af romansk kor og skib samt våbenhus mod s. fra 1873. Den romanske bygn. er opf. af granitkvadre på skråkantsokkel, men de ydre mure er så godt som totalt omsat, og kun et s.vindue ses på plads. Indvendig ses begge dørene, n.døren tilmuret, s.døren udvidet og betydelig ændret. Det mest bemærkelsesværdige ved bygn. er de romanske portalkvadre, der nu er indsat i våbenhuset m. fortrinlige relieffer udf. af mester Goti (sml. portalen i Gøl, bd. VI. 382): syndefaldet, en biskop, et korsbærende lam, et vildsvin og en løve. Desuden tre andre billedkvadre: en fugl, en ræv, der forfølges af en hund, samt to helgenskikkelser m. hovederne vendt mod hinanden (Mackeprang. JG. 211–14). Indvendig står skibet m. fladt loft, koret m. indbygget sengotisk krydshvælv. På korhvælvet er der fundet spor af kalkmalede ornamenter (MagnPet. K. 53). På det bev. romanske alterbord af granitkvadre står en enkel, snedkret altertavle o. 1625 m. nyere maleri, kopi 1855 efter Rubens: Korsfæstelsen. Alterkalk 1662. Romansk granitfont. Lille, interessant prædikestol m. rent gotisk snitværk, omtr. som den i Frejlev (CAJensen. Danm. Snedkere og Billedsn. 33). Lille klokke 1732 af Laurids Strahlborn, givet af Anna Lasson.

Erik Horskjær redaktør

Skove: Ø. i so. på stærkt bakket terræn ligger Volsted plantage, 100 ha, hvoraf 11 er bevokset m. løvtræ, resten m. nåletræ. De ældste plantninger er ca. 40 år gamle. Plantagen ejes af Aktieplantageselskabet for Ålborg amt, dog tilh. 15 ha gårdejere i Volsted. Helmeshøj plantage, 59 ha, hvoraf 40 er bevokset m. nåletræ, mens resten er ubevokset, ejes af forsk. landmænd i so. En del af plantagen ligger i Ferslev so.

Peter Kjøller ekspeditionssekretær, forstkandidat

Fredede oldtidsminder: 20 høje, hvoraf 5, der ligger s.f. byen, er ret store. – Sløjfet el. ødelagt: 14 høje, foruden 3, der har indeholdt stengrave, de to vistnok jættestuer.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.