Ramsø herred

Købstad: Køge (se s. 1078). Sognene: Rorup, Gadstrup, Syv, Ørsted, Dåstrup, Borup, Kimmerslev, Ejby, Nørre Dalby, Højelse, Ølsemagle.

Ramsø herred er det sydligste i amtet. Det omgives af Køge bugt, Præstø og Sorø amter samt Volborg hrd., Sømme hrd. og Tune hrd. Lellinge å med Køge ås skiller herredet fra Præstø amt. Mod ø. er terrænet enten jævnt el. småbakket, hørende delvis til den østsjæll. moræneflade, Heden, mens det mod v. er noget mere ujævnt, og de knap så gode jorder er her rige på skov.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Våbenskjold). 1648

1648

Herredets areal udgjorde 1951 (inkl. Køge kbst.) 17.119 ha; deraf var 13.256 ha landbrugsareal, 85 ha gartnerier og frugtplantager, 1743 ha skove og plantager (inkl. småog læplantninger), 683 ha bebyggede arealer, 404 ha private haver, 401 ha gader, veje, jernbaner olgn., 122 ha byggegrunde, sportspladser, kirkegårde olgn., 226 ha tørvemoser, 54 ha heder, klitter olgn. og 145 ha vandarealer. Ved nyopmåling 1955 var det samlede areal 17.052 ha. – Folketallet var 1/10 1955: 21.658 indb. fordelt på 7118 husstande ( 1801: 6100, 1850: 8901, 1901: 11582, 1930: 15.810). – Kreaturholdet var i juli 1956: 1159 heste, 11.969 stk. hornkvæg (heraf 5982 malkekøer), 29.832 svin og 148.051 høns.

I kirkelig henseende udgør Ramsø hrd. (inkl. Køge kbst.) sa.m. Tune hrd. ét provsti med 12 pastorater samt Højelse so. (hvis anneksso. Lellinge ligger i Præstø amt, Fakse, Bjæverskov og Stevns hrdr.s provsti); endv. omfatter Ramsø og Tune hrdr.s provsti Glim so. (af Sømme hrd.), der er anneksso. til Rorup so.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Ramsø hrd. (*1085 Ramseherathi, *1231 Ramsyohæreth) hørte i middelalderen til Sjæll. Medelsyssel; det lå under Roskildegårds len. Fra 1660 hørte det til Gl. Roskilde amt, idet dog en del af det 1660-66 hørte til Svenstrup amt; se videre I. 397 f.

Gunnar Olsen landsarkivar, dr. phil.

Litt.: Th. Gravlund. Herredsbogen. Sjælland. 1926. 50–59. N. P. Nielsen. Bygden omkring Køge Aa. 1938. Gadstrup og Syv sogne. 1953. 25–29. Nedergaard. SP. II. 1954. 88–110.