Agto

Agto ligger på en ø af sa. navn knap 50 km s. f. Kangâtsiaq. Havet ud for Agto er som regel isfrit året rundt, og helårsfiskeri er derfor muligt.

Indbyggere pr. 31/12 1968: 284, deraf 6 f. uden for G. (1965: 165, 1960: 101 og 1951: 59). 1965 var der 26 husstande.

Skolekapel opf. 1927, udv. 1961. Skole opf. 1968. I skoleåret 1967/68 undervistes 64 elever af 2 lærere m. da. seminarieuddannelse, 1 kateketskoleuddannet lærer og 1 læser. Politimyndigheden udøves af en kommunefoged. Sygeplejestation m. konsultationsrum og sygestue m. et par sengepladser i jordemoderbolig. Kommunalt værksted. Bygdetelestation opret. 1950. Kommunal brandstation. Bestyrerbolig opf. 1864, omb. 1965. Bygdeelværk.

Fiskerianlæg opf. 1959 m. anløbsbro (4 m). Der fandtes 1968 17 motorbåde under 5 brt. og 6 robåde med el. uden påhængsmotor.

Indhandling af fisk til KGH (tons):

1950

1960

1964

1965

1966

1967

1968

Torsk

117

120

107

254

274

237

170

Derudover indhandles havkat, 1968: 120 t (1967: 111 t), samt skællaks, 1968: 16 t (1967: 15 t), og lidt angmagssatter.

Fangst (antal):

1952/53

1960/61

1964

1965

1966

1967

Sæler

70

284

572

573

1.231

469

Marsvin

3

2

5

Rener

9

90

127

149

276

Ræve

3

13

5

9

Desuden skydes af og til hvalrosser, og 1966 blev skudt 17 hvaler ud over de anførte marsvin.

KGH’s køb af fiske- og fangstprodukter indbragte i alt fiskerne og fangerne 1967: 221.000 kr. (1966: 284.000 kr. og 1960: 216.000 kr.), deraf stammede de største beløb fra fiskeindhandlingen, nemlig 1967: 173.000 kr. (1966: 203.000 kr., 1960: 187.000 kr.). Ved bedømmelse af beløbene må tages i betragtning, at fangerne og fiskerne fra det nu nedlagte Aqigsserniaq og fra Ikerasak også har indhandlet her.

KGH’s omsætning inden for produktionsvirksomheden 1967: 393.000 kr. (1966: 525.000 kr. og 1960: 551.000 kr.).

KGH-butik opf. 1959.

KGH’s omsætning inden for butikshandelen 1967: 688.000 kr. (1966: 605.000 kr. og 1960: 525.000 kr.).