Ikerasak

Ikerasak (betyder sundet) ligger på sv.siden af en ø i skærgården 6-7 km n.f. Agto.

Indbyggere pr. 31/12 1968: 38, alle f. i G. (1965: 84, 1960: 114 og 1951: 92). 1965 var der 11 husstande, men som det ses, er befolkningen siden da mere end halveret.

Skolekapel opf. 1933. I skoleåret 1967/68 blev 18 elever undervist af 1 læser.

s. 507
(Foto). Bygden Agto (F.: GTO).

Bygden Agto (F.: GTO).

Fangst (antal):

1952/53

1960/61

1964

1965

Sæler

256

590

488

449

Rener

17

60

92

Desuden fanges enkelte hvaler, havkale og ræve. 1952/53 blev fanget 13 hvalrosser. Fangstog fiskeprodukter indhandles fortrinsvis i Agto.