Eskimoruiner

På 26 steder kendes der ruiner af eskimoiske vinterhuse; men arkæol. set er området lidet undersøgt. Af disse steder var 5, nemlig udstedet Manermiut beboet til 1963 og bopladserne Manîtsôq til 1953, Nûk til 1884 og igen 1895-1920, Nivâq til 1964 og Kangârssutsiaq til 1933. Ved Kûk er der desuden mange gl. ruiner.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

Litt.: Grønland 1921. I. 45-46.