Atangmik

Atangmik (betyder sammenhængen) ligger på fastlandet ca. 30 km sv. f. Napassoq og godt 80 km sv. f. Sukkertoppen.

Pr. 31/12 1968 var indbyggerantallet 184, alle f. i G. (1965: 201, 1960: 183 og 1951: 182). 1965 var der 33 husstande.

Pie Barfod økonomisk-statistisk konsulent, cand. polit.

Kirken er opf. 1936 og indv. 12/7 s.å. Bygmestre: tømrerne Gerhard Kreutzmann og Paulus Lyberth, Sukkertoppen. Kirken er af træ og har vindfang og tårn. 1 klokke. Taget er beklædt m. tagpap. Bygn. er malet rød udvendig og lysegrøn indvendig. Kirkerummet har 151 siddepladser, oplyses ved stearinlys og opvarmes ved olieovn. – Kirkebogen føres i Sukkertoppen.

Kirkegården, der er anlagt 1925, ligger 275 m fra kirken. 1960 blev gl. grave, der lå spredt i bygden, flyttet til kgden p. gr. af byggeri.

Gudrun Ebbesen frue, cand. mag.

Skole opf. 1913. I skoleåret 1968/69 undervistes 32 elever af 1 lærer m. grønl. seminarieuddannelse. I bygden udøves politimyndigheden af en kommunefoged. Jordemoderbolig opf. 1960.

Bygdetelestation opret. 1960. Kommunalt værksted opf. 1957. Udstedsbrandkorps, 1 pumpe.

s. 480

Foreninger: Idrætsforeningen »K.A.«, Fiskeriforeningen, »Hjælperen« og Ungdomsforeningen.

Fiskeri er det vigtigste erhverv. Fiskehus opf. 1946. Salteri opf. 1957, salteri til lever opf. 1947 og 2 pakhuse opf. henh. 1897 og 1951.

Der findes 15 motorbåde under 5 brt. og 15 robåde med el. uden påhængsmotor.

Indhandling af fisk til KGH (i tons):

1950

1964

1965

1966

1967

1968

Torsk

349

189

500

384

373

292

Endv. indhandles lidt havkat, laks og stenbiderrogn samt hellefisk.

Fangst (antal):

1952/53

1960/61

1964

1965

1966

1967

Sæler

127

77

149

166

105

53

Marsvin

24

57

20

17

18

22

Ræve

64

70

76

92

58

103

Rener

18

22

15

66

72

227

Havkale

111

21

KGH’s køb af fiske- og fangstprodukter indbragte fiskerne og fangerne 1967: 167.000 kr., deraf over 90 % for fiskeriprodukter (1966: 305.000 kr. og 1960: 93.000 kr.).

KGH’s omsætning inden for produktionsvirksomheden 1967: 306.000 kr. (1966: 479.000 kr. og 1960: 246.000 kr.). KGH har butik, opf. 1931. Desuden findes en privat butik. KGH’s omsætning inden for butikshandelen 1967: 704.000 kr. (1966: 813.000 kr. og 1960: 347.000 kr.).