Qagssimiut

Qagssimiut (betyder beboerne ved den smalbundede bugt) ligger 66 km v. f. Julianehåb på en ø i skærgården.

Indbyggere pr. 31/12 1968: 188, heraf 1 f. uden for G. (1965: 228, 1960: 199, 1951: 140). 1965 var der 48 husstande.

Pie Barfod økonomisk-statistisk konsulent, cand. polit.

Kirken er indv. febr. 1940, arkt. H. Bojsen-Møller. Bygn. er af træ m. lavt saddeltag, beklædt m. tagpap. Klokken er anbragt i åben tagrytter m. højt pyramidetag, beklædt m. tagpap. I den sydl. langvæg 5 vinduesfag, i den nordl. 2 fag. Vindfang. Kirkerummet har ca. 100 siddepladser.

På alteret et kors. Prædikestol til højre og døbefont til venstre for alteret. 9 bænke på hver side af midtergangen.

Gudrun Ebbesen frue, cand. mag.

Skole opf. 1897, sidst omb. 1965, 60 elever 1968, der undervistes af 2 lærere, hvoraf den ene har da., den anden grønl. seminarieuddannelse. Fødselshjælperskebolig opf. 1966. Forsamlingshus opf. 1966. Kommunal badeanstalt. Kommunalt værksted m. ophalerbedding. Sommervandforsyningsanlæg. Udstedsbrandkorps, 1 pumpe. Bygdetelestation opret. 1950. Politimyndigheden udøves af en kommunefoged. Det vigtigste erhverv er fiskeri efter først og fremmest torsk, men også laks har visse år betydning. Endv. er der lidt fåreavl. 1966 var der 3 fåreholdere m. i alt 530 får. Også fangsten har stadig en vis om end faldende betydning.

KGH har fiskehus opf. 1949 og fiskerianlæg. Udstedsbestyrerbolig opf. 1850. Anløbsbro, længde 20 m.

Der fandtes i bygden 1968 2 motorbåde ml. 5 og 10 brt., 4 motorbåde under 5 brt. og 36 robåde med el. uden påhængsmotor.

Indhandling af fisk til KGH (tons):

1950

1964

1965

1966

1967

1968

Torsk

153

209

254

206

497

475

Desuden er nogle år indhandlet bl.a. laks, 1967 således 26 t.

s. 403

Fangst (stk.):

1952/53

1960/61

1964

1965

1966

1967

Sæler

412

436

251

290

321

245

Ræve

53

130

141

152

180

234

Marsvin

1

23

3

KGH’s køb af grønl. produkter indbragte 1967 erhververne 177.000 kr., hvoraf omkr. 85% stammede fra fiskeprodukter og 15% fra fangstprodukter (1966: 231.000 kr., 1960: 107.000 kr.). Indhandling af fåreavlsprodukter er alle 3 år minimal, næsten alt sælges til slagteriet i Narssaq el. til private.

KGH’s omsætning inden for produktionsvirksomheden 1967: 279.000 kr. (1966: 299.000 kr., 1960: 294.000 kr.).

KGH har butik og lager, opf. 1938, samt pakhus. KGH’s omsætning inden for butikshandelen 1967: 600.000 kr. (1966: 540.000 kr., 1960: 416.000 kr.).