Igíniarfik

Igíniarfik (betyder skydepladsen) ligger ved en bugt inderst inde på s.siden af halvøen Alángorssuaq (betyder skyggesiden) sø. f. Kangâtsiaq, ca. 40 km ad søvejen.

Indbyggere pr. 31/12 1968: 70, alle f. i G. (1965: 72, 1960: 91 og 1951: 75). 1965: 12 husstande.

Skolekapel opf. 1925. I skoleåret 1967/68 undervistes 20 børn af 1 læser. Politimyndigheden udøves af en kommunefoged. Kommunalt værksted. Bygdetelestation anl. 1964. Spækhus opf. 1853. 2 fiskehuse opf. 1936 og 1944.

I 1968 fandtes 2 motorbåde ml. 5 og 20 brt., 8 under 5 brt. og 22 robåde med el. uden påhængsmotor.

Indhandling af fisk til KGH (tons):

1950

1960

1964

1965

1966

1967

1968

Torsk

41

104

73

157

253

202

94

Herudover indhandles havkat, 1968: 107 t (1967: 71 t), og lidt skællaks, angmagssatter og hellefisk.

Fangst (antal):

1952/53

1960/61

1964

1965

1966

Sæler

271

417

326

435

669

Marsvin

3

2

6

1

2

Øvrige hvaler

7

2

3

6

Hvalrosser

9

7

Rener

2

48

47

108

Ræve

47

20

3

7

KGH’s køb af fangst- og fiskeprodukter indbragte fangerne og fiskerne 1967: 102.000 kr. (1966: 191.000 kr. og 1960: 183.000 kr., heraf fiskeprodukterne de største beløb, nemlig 1967: 95.000 kr. (1966: 151.000 kr. og 1960: 133.000 kr.). I beløbet indgår som anført også indhandling fra Tunúngassoq og Ikerasârssuk.

KGH’s omsætning inden for produktionsvirksomheden 1967: 254.000 kr. (1966: 368.000 kr. og 1960: 453.000 kr.).

KGH-butik opf. 1908. Pakhus opf. 1883.

KGH’s omsætning inden for butikshandelen 1967: 383.000 kr. (1966: 445.000 kr. og 1960: 307.000 kr.).