Tunúngassoq

Tunúngassoq (betyder den bagudvendte) ligger vendt bort fra havet ved Ataneq Fjord, 5-6 km s. f. Igíniarfik.

Indbyggere pr. 31/12 1968: 23, alle f. i G. (1965: 64, 1960: 79 og 1951: 91). 1965 var der 8 husstande, men også her er befolkningstallet nu, som det ses, mere end halveret.

Skolekapel opf. 1931. I skoleåret 1967/68 blev 11 elever undervist af 1 læser.

Fangst (antal):

1952/53

1960/61

1964

1965

1966

1967

Sæler

381

281

295

306

413

74

Marsvin og øvrige hvaler

9

1

1

Havkale

12

21

31

10

Ræve

173

178

19

21

6

8

Rener

24

13

141

60

92

92

Desuden blev 1952/53 skudt 9 hvalrosser.

Fangst- og fiskeprodukter indhandles fortrinsvis i Igíniarfik.

s. 508