Pikiutdlit

Pikiutdlit (betyder hvor der er toppet sø) ligger på n.siden af Køge Bugt knap 100 km nø. f. Umîvik og omkr. 130 km sv. f. Angmagssalik. Har gennem mange år været ubeboet, men fra 1966 har nogle få familier slået sig ned ved stedet, hvor de lever af fangst. Pr. 31/12 1968 boede der 30 mennesker, 1966: 32. De få skolebørn undervises af en læser.