Kûngmiut

Kûngmiut (betyder elvens beboere) ligger nø. f. Angmagssalik på s.spidsen af fastlandet, hvor Tunoq Sund munder ud i Angmagssalik Fjord. Blev opr. anlagt som missionsplads 1915. Afstand fra Angmagssalik (over land) 95 km.

Indbyggere pr. 31/12 1968: 534, deraf 16 f. uden for G. (1965: 593, 1960: 390, 1951: 253). Antal husstande 1965: 96.

Som det ses, er befolkningen mere end fordoblet siden 1951. En del af befolkningstilvæksten skyldes, at et antal familier fra det 1965 nedlagte Skjoldungen bosatte sig i Kûngmiut. Ligesom i Kap Dan er en stor del af boligerne bygget i den sidste halve snes år. Alene 1960-68 er opf. omkr. 70 boliger til befolkningen, deraf en del som følge af tilflytningerne. Den tendens, der i de fleste bygder har været i retning af stagnation el. ligefrem affolkning, har således ikke gjort sig gældende her. Det hænger bl.a. sammen med den indsats, der er gjort for at få et fiskeri i gang, og som må siges at være kronet med held, om end produktionen har vekslet fra år til år.

Kirken er opf. 1957 og indv. 16/10 s.å. (indtil da afholdtes gudstjenester i skolen). Bygn. er af træ, og taget er belagt m. tagpap. Der findes vindfang og fritstående klokkestabel m. 1 klokke. Kirken er malet rød udvendig og lysegrå indvendig. Kirkerummet har 120 siddepladser, oplyses ved petroleum og opvarmes ved olieovn. – Kirkebogen føres i Angmagssalik.

Den nuv. kirkegård ligger i et nyt boligkvarter ø. f. kirken. Den gl. kgd. lå midt i byen, s. f. kirken, den er nu sløjfet, og der er bygget nye huse på stedet.

Gudrun Ebbesen frue, cand. mag.

Skole opf. 1962. I skoleåret 1967/68 165 elever, heraf 28 i børnehaveklasser. 5 lærere m. da., 1 lærer m. grønl. lærereksamen, 1 kateketskoleuddannet lærer og 1 børnehavelærerinde.

Forsamlingshus opf. af kom. 1950. Sygeplejestation opret. 1959 m. 2 sengepladser. Brandstation opf. af kom. 1963. Pumpehus opf. af kom. 1967.

Kommunalt værksted opf. 1965. Politimyndigheden udøves af en kommunefoged.

GTO-kantine og mandskabsbarak m. 10 pladser. Elværk, der forsyner institutionerne, opret. 1966. Bygdetelestation opret. 1956.

De vigtigste erhverv er fiskeri og fangst. Fiskerikaj anl. 1962 m. 10 m kajlængde. Fiskerianlæg opf. af KGH 1962. Torskefiskeriet i Kûngmiut kom i gang i midten af 1950’erne, og de første motorbåde blev anskaffet 1959. 1967 var der 14 motorbåde under 5 brt. og 40 robåde.

Fiskeriet udviste i begyndelsen en stærk stigning, der, som det ses af oversigten, kulminerede 1960 m. 1200 t.

Indhandling af torsk (tons):

1956

27

1957

81

1958

578

1959

525

1960

1200

1961

616

1962

584

1963

822

1964

989

1965

803

1966

669

1967

539

1968

492

1969

550

s. 626

Fangst (antal):

1953/54

1960/61

1964

1965

1966

1967

Sæler

1111

855 (1/4-31/12)

795

953

860

922

Blå- og hvidræve

2

1

7

8

1

Isbjørne

2

1

5

5

5

3

KGH’s køb af fiske- og fangstprodukter indbragte erhververne 216.000 kr. 1967 (1966: 218.000 kr., 1960: 342.000 kr.). Torskeindhandlingen har den største betydning. Af indhandlingsbeløbet stammede 1967 165.000 kr. fra torsk (1966: 198.000 kr., 1960: 321.000 kr.).

KGH’s omsætning inden for produktionsvirksomheden 1967: 413.000 kr. (1966: 476.000 kr., 1960: 255.000 kr.). En del af fangsten er i visse år, bl.a. 1960, behandlet på KGH’s fiskeskib »Kaskelot« og indgår i dette skibs regnskab.

KGH-kontor opf. 1950, butik 1951 og 1954, lagerbygning 1957 og 1958. Privat butik opf. 1968.

KGH’s omsætning inden for butikshandelen 1967: 1,2 mill. kr. (1966: 1,0 mill. kr., 1960: 0,6 mill. kr.).