Kialineq

Kialineq (= Kujalineq, betyder det, der ligger langt til venstre, når man har front mod havet, på Østkysten altså mod nord) ligger i Skrækkens Bugt ca. 250 km nø. f. Angmagssalik. Fangstplads, hvor fangerfamilier i de seneste år har taget ophold normalt for et år ad gangen. 1968 opholdt der sig i alt 17 personer, alle f. i G., el. 3 familier, hvoraf 1 familie kom fra Kûngmiut og 1 fra Angmagssalik.