Sermiligâq

Sermiligâq (betyder den skønne bræfjord) ligger ca. 35 km ø. f. Kûngmiut på s.spidsen af en landtunge, der danner ø.siden af den ca. 40 km lange fjord Sermiligâq. Fjorden er sædvanligvis fyldt med isbjerge fra Knud Rasmussen Gletscher.

Indbyggere pr. 31/12 1968 109, alle f. i G. (1965: 88, 1960: 112, 1951: 81). 1965 var der 17 husstande.

Skolekapel opf. 1958. 30 elever, der undervises af en læser (1968). Jordemoderbolig opf. 1960. Politimyndigheden udøves af en kommunefoged. Bygdetelestation opret. 1965.

Det vigtigste erhverv er fangst, mens fiskeriet er uden betydning. 1968 indhandledes kun 4 t torsk og 2 t hellefisk. (1967: 9 t torsk). Saltehus opf. 1957. 1967 var der 4 motorbåde under 5 brt.

Fangst (antal):

1953/54

1960/61

1964

1965

1966

1967

Sæler

1252

470

938

895

1155

1108

Isbjørne

1

7

6

10

15

Herudover fanges enkelte narhvaler og hvidhvaler, hvalrosser og blå- og hvidræve.

KGH’s køb af fangst og fiskeprodukter indbragte 1967 erhververne 71.000 kr. (1966: 40.000 kr., 1960: 19.000 kr.).

KGH’s omsætning inden for produktionsvirksomheden udgjorde 1967 84.000 kr. (1966: 84.000 kr., 1960: 35.000 kr.).

KGH depotbutik opf. 1958. KGH’s omsætning inden for butikshandelen 1967: 208.000 kr. (1966: 164.000 kr., 1960: 88.000 kr.).