Nûgâtsiaq

Nûgâtsiaq (betyder den halvstore pynt) ligger på s.siden af øen Qeqertarssuaq 123 km n. f. Umanak.

Pr. 31/12 1968 var der 148 indbyggere, alle f. i G. (1965: 146, 1960: 159 og 1951: 149). 1965 var der 27 husstande.

Skolekapel opf. 1928. 1967/68: 27 elever, der undervistes af 1 lærer m. grønl. seminarieuddannelse. Jordemoderbolig opf. 1959. Bygdetelestation opret. 1957. Kommunalt værksted opf. 1957. Politimyndigheden udøves af en kommunefoged.

KGH har salteri til hellefisk, pakhus og spækhus.

Der findes 1 motorbåd under 5 brt. og 6 robåde.

Fangst (antal):

1952/53

1960/61

1964

1965

1966

1967

Sæler

1.306

1.387

872

500

685

534

Havkale(hajer)

857

1.156

552

415

774

771

Endv. fanges enkelte hvaler, ræve og rener.

Af fisk indhandledes 1968: 37 t hajkød, 1.036 hajskind og 15 t hellefisk (1967: 754 hajskind og 26 t hellefisk).

KGH’s køb af fangst- og fiskeprodukter indbragte fangerne og fiskerne 1967: 38.000 kr. (1966: 60.000 kr. og 1960: 52.000 kr.). Fiskeprodukterne indbragte lidt mere end fangstprodukterne, 1967 i alt 20.000 kr.

KGH’s omsætning inden for produktionsvirksomheden 1967: 55.000 kr. (1966: 144.000 kr. og 1960: 122.000 kr.).

KGH har butik opf. 1924 og et bødkerværksted opf. 1936. KGH’s omsætning inden for butikshandelen 1967: 260.000 kr. (1966: 242.000 kr. og 1960: 146.000 kr.).

Pie Barfod økonomisk-statistisk konsulent, cand. polit.

I den nu nedl. bygd Nûgssuaq fødtes jordemoderen Birgitte Mathiassen.

Gudrun Ebbesen frue, cand. mag.