Savigsivik

Savigsivik (betyder stedet, hvor man skaffer sig meteorjern. Savik = kniv). Bygden, der er kommunens sydligste, er beliggende på Meteorite Øen midtvejs ml. Kap York og Kap Melville ved foden af et søkongefjeld. Eskimoerne har allerede før kolonisationen anvendt jernet fra de meteoritter, der fandtes i området. I slutn. af 1800t. bragte Peary 3 jernmeteoritter, den største på 31 tons, til USA. 1925 blev en meteorit på 3,4 tons, som længe havde været kendt af eskimoerne, og som Knud Rasmussen fandt frem til 1918, bragt til Kbh. og opstillet foran Mineralogisk Museum. 1963 fandt man 15 km n. f. Savigsivik en ca. 20 tons stor jernmeteorit, der 1967 ligeledes overførtes til Mineralogisk Museum i Kbh. (Ill. s. 127 og 609).

Indbyggere pr. 31/12 1968: 77, alle født i Grønland (1965: 70, 1960: 66, 1951: 65). Antal husstande 1965: 17.

Skolekapel opf. 1949, 13 elever, der undervises af en kateketskoleuddannet lærer. Jordemoderbolig opf. 1955, politimyndigheden udøves af en kommunefoged, bygde-telestation opret. 1953. Spækhus opf. 1954. De vigtigste fangstdyr er ringsæler, polarræve samt i mindre antal narhvaler, hvalrosser og isbjørne. KGH’s køb af fangstprodukter udgjorde 1967 127.000 kr. (1966: 85.000 kr., 1960: 52.000 kr.). KGH’s omsætning inden for produktionsvirksomheden var 1967 114.000 kr. (1966: 147.000 kr., 1960: 101.000 kr.). Butik opf. 1938. KGH’s omsætning i butikshandelen 1967: 229.000 kr. (1966: 183.000 kr., 1960: 108.000 kr.).