Moriussaq

Moriussaq (betyder det slibestenslignende) ligger i mundingen på n.siden af Wolstenholme Fjord. Blev først fast beboet 1963.

Indbyggere pr. 31/12 1968: 56, alle født i G. (1965: 47, 1963: 15). Antal husstande 1965: 8.

Ingen skole, men de yngste skoleelever undervises af en læser, de ældre på kostskolen i Thule (se foran). Depotbutik opf. af KGH er stillet til rådighed for Thule kommunalbestyrelse og drives af denne. 1966 har kommunen opf. et lagerskur og KGH 1969 en lagerbygning. Alle øvrige huse er bygget af beboerne selv uden lån og det offentliges medvirken. Det vigtigste erhverv er fangst og mulighederne herfor er usædvanlig gunstige med fuglefangst ved Saunders Ø, sælfangst i hele Wolstenholme Fjord og hvalrosser ved yderkysterne.

s. 609
(Foto). Udsigt fra søkongefjeldet ned over Savigsivik (F.: Joh. Petersen).

Udsigt fra søkongefjeldet ned over Savigsivik (F.: Joh. Petersen).