Siorapaluk

Siorapaluk (betyder lille sand (strand)), der for tiden er den nordligst beboede bygd, ligger ca. 78° nordl. br. ved Robertson Fjord.

Indbyggere pr. 31/12 1968: 81, alle født i G. (1965: 92, 1960: 82, 1951: 41). Antal husstande 1965: 19.

Skolekapel opf. 1947, 14 elever, der undervises af en læser. Jordemoderbolig opf. 1956. Kommunen har 6 boliger i 3 dobbelthuse, fortrinsvis for aldersrentenydere. Politimyndigheden udøves af en kommunefoged. Bygde-telestation opf. 1953. Bygdens vigtigste erhverv er fangst af ringsæl, grønlandssæl, remmesæl, hvidhval, narhval og hvalros. Nær bygden findes fuglefjelde, hvor der om foråret og i forsommeren fanges mange søkonger. KGH’s køb af fangstprodukter udgjorde 1967: 59.000 kr. (1966: 49.000 kr., 1960: 41.000 kr.). KGH’s omsætning inden for produktionsvirksomheden 1967: 62.000 kr. (1966: 88.000 kr., 1960: 63.000 kr.). Butik opf. 1929, KGH’s omsætning i butikshandelen 1967 210.000 kr. (1966: 208.000 kr., 1960: 137.000 kr.).