Herbert Ø

Herbert Ø, grønl. Qeqertarssuaq (betyder den store ø). Bygden ligger ca. 77 1/2° nordl. br. på n.siden af en ø af sa. navn ca. 21 km fra fastlandet, og lige bag bygden går øen op i et stejlt og forholdsvis højt fjeld, således at solen meget sjældent skinner ned i bygden. Bygden blev 1953 befolket af udflyttere fra det opr. Thule efter oprettelsen af Thule Air Base.

Indbyggere pr. 31/12 1968: 63, alle født i G. (1965: 47, 1960: 37, 1955: 28). Antal husstande 1965: 12.

Skolekapel opf. 1968. De mindre skolebørn undervises af en læser, de større på kostskolen i Thule. Bygde-telestation opret. 1968. KGH har spækhus. Det vigtigste erhverv er fangst, specielt af hvalrosser. KGH’s køb af fangstprodukter 1967: 67.000 kr. (1966: 34.000 kr., 1960: s. 610 28.000 kr.). KGH har butik, hvis underskud betales af Thule kommune. KGH’s omsætning inden for butikshandelen 1967: 60.000 kr. (1966: 51.000 kr.).