Hestur sogn

(Hestø sogn). Egen kommune. Består af øerne Hestur og Koltur. Øerne adskilles af Kolturssund, og mellem dem og Streymoy ligger Hestfjørður. S.for mod Sandoy ligger Skopunarfjørður. Hestur, der er den største af de to øer, har en aflang, smal form. V.kysten er højt, stejlt forbjerg m. stakkar udfor og dybe gjógv’er ind i landet. Ø.siden skråner jævnt, men stejlt mod kysten, der er udformet som en lav kystklint, undtagen lige ved bygden. Øens »top« er flad og skråner svagt fra n. mod syd. På den lavere, sydl. del findes flere mindre søer. De højeste punkter er Múlin og Eggjarók, der begge er 421 m høje. Koltur, der ligger nordligst, er den mindste af Færøernes bebyggede øer. Dens nordl. del udgøres af et 478 m højt fjeld, Kolturshamar, der skråner stejlt mod kysterne. Mod v. er der lodret forbjerg i hele øens længde. Tværs over øen går et ejde, hvis største højde er 43 m. Øens sydl. del når en højde af 101 m. Ved bygden på ø.kysten findes en mindre sandstrand. Der er en bygd på hver af øerne. Hestur bygd ligger midt på Hestur’s ø.kyst, og bebyggelsen har en langstrakt form på grund af fjeldsidens stærke skråning. Koltur bygd ligger ved ø.kysten, hvor øen er lavest.

Rolf Guttesen stud. scient.

(Kort).

Areal: 845 ha. – Folketal: 1966: 86, fordelt på 21 husstande; 1960: 87, der var fordelt således efter erhverv: fiskeri, landbr. m.v. 59, håndv. og industri 5, handel og omsætning 9, transport 1, administrative og liberale erhverv 1, formue, understøttelse 12. – Høst af kartofler: 100 tdr. – Kreaturhold: 46 stk. hornkv., heraf 30 køer, 798 får.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

I sognet bygderne: Hestur (da. Hestø, 1584 Hest), 1966: 73 indb., m. kirke, skole (opf. 1890, sen. omb.), elektricitet fra S.E.V., motorværk, anlægsbro og bådehavn; Koltur (da. Kolter, 1584 Kolther), 1966: 13 indb., m. skolestue i gl. kongsbondestue. Primitive landingsforhold. Ingen el-forsyning. På s.spidsen af Hestur et fyr, opf. 1905, et hvidt, firkantet hus m. rød, vandret stribe; det er et hvidt lynfyr, ubevogtet, m. flammen 75 m o.h., synsvidde 8 sømil.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

Kirken i Hestur er opf. 1910 af sten (indv. 1911, arkt. Magnus Jacobsen, Tórshavn), m. hvidpudsede ydervægge, indvendig panelbeklædt, malet; kor og skib i ét, mod v. en forkirke, og over v.gavlen et klokketårn m. jernspir. Taget af bølgeblik; 1961 rødmalede asbestplader. Elektrisk lys og varme 1964. Altertavle: Jesu bjergprædiken, kopi efter Carl Bloch, malet af Chr. Holm Isaksen. Rammen udf. af Guttorm Eysturoy, Tórshavn. Kalk og disk af sølvplet, 1911. 2 messinglysestager, 1 messinglysekrone, indkøbt 1911 for en af arbejdsformændenes, Rasmus Lenvig’s løn. Messingdåbsfad, 1911. Kirkeskib, slup, udf. af fisker Jóannes Johannesen, Hestur. Harmonium. Klokke, indskr.: Støbt af B. Løw & Søn, København 1910. Hestø Kirke. Eg milda geri sorg og gleði trygga.

Hestur so. er 1/10 1920 udskilt fra Kirkjubøur so.

På Hestur og Koltur har der været kirker – bønhús – og kirkegde, som nedlagdes efter reformationen. På Hestur er et sted kaldet Fransagravir, hvor nogle sørøvere er jordet, efter at være dræbt ved stenkast fra fjeldet. På Koltur en fredet bondegård.

Sverri Dahl antikvar.

Litt.: se s. 180, 223.