Hov sogn

(Hove sogn). Egen kommune. Ligger på øens østl. side. Det grænser mod nv. til Froðba so. fra Tjaldavík over Enni til Laðafelli, fra Laðafelli til Borgarknappur til Fámjin so., og gennem søerne Hovsvøtn og langs Hovsá til dens udløb i havet mod Porkeri so. Den nordligste del af kysten, omkring Hólmssund ved Tjaldavíkshólmur er lav, og i stranden findes møl (rullestensstrand). I den østl. og sydl. del er kystlandet højere og stejlere, undtagen i bunden s. 343 af Hovsfjørður. So. deles i en nordl. og en sydl. del af en højderyg, der går fra Grandatangi over Hovstúgva, Kolheyggjur og Enni til Laðafelli. I Hovstúgva og Kolheyggjur findes det s. 48 under Geologi omtalte kullags sydligste forekomst. Vandet i Hovsvatn opstemmes bag en dæmning, og en tunnel leder det mod v. til el-værket i Botnur. Bebyggelsen i sognet, bygden Hov, ligger ved Hovsfjørðurs nordl. side. Største delen af husene er samlet i en klynge, men rundt omkring denne ligger huse i småklynger.

Rolf Guttesen stud. scient.

(Kort).

Areal: 865 ha. – Folketal: 1966: 182, fordelt på 42 husstande; 1960: 183, der var således fordelt efter erhverv: fiskeri, landbr. m.v. 97, håndv. og industri 16, handel og omsætning 1, transport 22, administrative og liberale erhverv 9, formue, understøttelse m.v. 38. – Høst af kartofler: 186 tdr. – Kreaturhold: 18 stk. hornkv., heraf 17 køer, 1045 får.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

I sognet bygden: Hov (da. Hove, 1350-1400 J Hofvi, 1584 Hoffue), 1966: 182 indb., m. kirke, skole (opf. 1888), missionshus (opf. 1964), fodboldbane, elektricitet fra S.E.V., kombineret vand- og maskinkraft, havn m. betondæmning (anl. 1935-40) for mindre fartøjer, 3 kongsgde, telefoncentral, 2 købmandsforretninger, bådehavn.

Rutebilforb. til Vágur og Porkeri.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

Kirken er den gl. kirke i Vágur fra 1862, der 1942 flyttedes hertil (indv. 14/2 1943). Opf. af træ på stenfundament m. galvaniseret zinktag (bygm., arkt. J. Hofgaard og tømrer Johan Hammer). Malet indvendig af W. Smith 1961. Elektrisk lys og varme. Altertavle: Jesu vandring på søen, malet af J. Waagstein, Tórshavn. Sølvkalk; sølv-særkalke anskaffet 1965. Sølvskål benyttet som disk, indskr.: Givið til Hov’s kirkju 14.2.1943 af Niels L. Arge, Tórshavn. To alterstager, foden af grønlandsk vegsten, stilken af træ, udf. af T. Silvurdal, Vágur. Døbefont af træ, udf. af T. Silvurdal, Vágur. Dåbsfad af kobber udf. i Vágur. 2 glasprismelysekroner og 1 smedejernslysekrone, alle votivgaver til kirken i Vágur og udlånt derfra. Den ene skænket af en isl. kbmd. J. Benedichtsen († 1842). Harmonium, gave fra menigheden.

På den gl. kgd. ø.f. bygden stod en kirke indtil reformationen, siden da havde Hov bygd ingen kirke før 1943. Ny kgd. over for den nuv. kirke m. kampestensdige, indv. 6/5 1965.

Høvdingen Havgrimur’s gård og grav påvises (se s. 190).

I vikingetid skal der i so. have stået et gudehus – hov – og sen. en kirke – bønhús – den nedlagdes efter reformationen, men kirkegården er der endnu spor af.

I bygdens udmark Ergidalur findes en sætertomt fra vikingetid (se s. 197).

Sverri Dahl antikvar.