Porkeri sogn

(Porkere sogn). Egen kommune. Beliggende på Suðuroy’s østl. side. N.for ligger Hov so. og mod sv. grænser det til Vágur so. over strækningen Borgarknappur, Hvannafelli og Vágfelli til kysten ø. f. Marknoyri ved Vágsfjørður. Kysten er ret lav klippekyst m. tanger og smånæs mod s. Mod n., i Hovsfjørður, ligger Hovshólmur. Fjeldryggen Kambur og dens fortsættelse mod v. tvedeler sognet. Den nordl. del afvandes af Hovså, og her ligger flere mindre søer. Både søernes omrids og småvandløbenes retning præges af de mange sprækkezoner, der findes i basaltunderlaget. Disse er ligeledes årsag til det meget kuperede terræn i dalen. Den sydl. del af so. afvandes af Áin Mikla, der løber ud ved bygden. Ved denne å ligger en mindre sø, Vågsvatn. I bygden Porkeri ligger de fleste huse samlet, men rundt om findes flere gamle bylinger.

Rolf Guttesen stud. scient.

(Kort).

Areal: 1536 ha. – Folketal: 1966: 359, fordelt på 88 husstande; 1960: 408, der var således fordelt efter erhverv: fiskeri, landbr. m.v. 237, håndv. og industri 65, handel og omsætning 12, transport 32, administrative og liberale erhverv 8, andet og uangivet erhverv 1, formue, understøttelse m.v. 53. – Høst af kartofler: 272 tdr. – Kreaturhold: 21 stk. hornkv., heraf 18 køer, 1300 får.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

I sognet bygden: Porkeri (da. Porkere, 1350-1400 Porkerdi, 1584 Purckier, Perkier), 1966: 359 indb., m. kirke, skole (opf. 1888), baptist-forsamlingshus (opf. 1907), missionshus (opf. 1934, arkt. J. Hofgaard), svømmebassin, elektricitet fra S.E.V., kombineret vand- og maskinkraft, 4 købmandsforretninger, bageri, 3 rederier (hvoraf de 2 ejer en stålkutter, den 3. en trækutter), havn m. en 50 m lang anlægsmole (anl. 1964), 4 kongsgde (den største Gjórðagarður), posteksp. og telf.central.

Porkerisnes fyr, opf. 1927, omb. 1961, rundt, hvidt m. rød, vandret stribe, 8 1/2 m højt, hvidt og rødt blink, flammens højde 23 m o.h., synsvidde 10 sømil.

Rutebilforb. til Vágur og Hov.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

Kirken er opf. 1847 af træ m. tag af næver og grønsvær. Elektrisk lys og varme. Altertavle: Kristus i Gethsemane, malet ca. 1750. Sølvkalk og -disk. 2 messingalterstager, ca. 1847. 2 af Thorvaldsens apostelfigurer, Johannes og Paulus. 3 lysekroner, alle skænket af skibsmandskab, der blev reddet i havsnød; en skænket af J. F. Djurhuus, Porkeri, en af mandskabet på kutteren »Trangisvaag« 1891. En ældre døbefont af træ, tinfad, 1789; en yngre font udf. af Andr. Jensen, Sumba, skænket af Mortan Weihe, Porkeri; messingfad, gave fra menigheden. Modelskib, s. 342 slup. 2 tavler m. navnene på elleve søfolk, der er omkommet ved to forlis. I forkirken trætavle m. de håndværkeres navne, der byggede kirken, og årstal.

(Foto). Kirken i Porkeri.

Kirken i Porkeri.

En ny kgd. i tilknytning til den gl. anl. 1958, samtidig er det gl. stenkirkegårdsdige delvis sat om.

Sverri Dahl antikvar.

Mindesmærke over 65 søfolk fra Porkeri, der er forulykkede på søen i de sidste 150 år; rejst 1966.

Gudrun Ebbesen frue, cand. mag.