Andre bebyggelser

Vejrstationen Dundas er opr. anlagt 1932. Beliggenhed: 76°34’ nordlig bredde, 68°48’ vestl. længde. Nuv. station, der er en ICAO-station, er opret. 1948. Udover vejrtjeneste og telekommunikation udføres bl.a. flysikkerhedstjeneste. Årets middeltemperatur er ÷ 10,5°, den koldeste måned, marts, har en middeltemperatur på ÷ 24°, og den varmeste, august, på 3,9° (1961-65). Stationen hører ind under Thule kommune, men ligger inden for forsvarsområdet på den gl. plads Thule, der anlagdes af Knud Rasmussen. Der findes endnu bygninger, der stammer fra hans tid, bl.a. Knud Rasmussens eget beboelseshus. Der findes endv. en mindesten for Knud Rasmussen i det gl. Thule og en mindevarde for Eivind Astrup. På toppen af Thulefjeldet er en mindevarde for Knud Rasmussen og på toppen af forbjerget Kap York en for Robert E. Peary.

Stationen er stort set kun beboet af det personale (12 ansatte m. familie), der driver den. Så godt som hele personalet er udsendt fra Danmark. Pr. 31/12 1968 boede der 63 personer, og af de 15 familier, der boede der, var kun 1 grønlandsk. (1965: 65, 1960: 55, 1955: 23). Skole fra Knud Rasmussens tid opf. 1912, 10 elever, der undervises af en danskuddannet lærer. Politimyndigheden udøves af en kommunefoged. GTO maskincentral med fyrrum, garager og vaskeri opf. 1959, gæstehjem opf. 1947. (Ill. s. 235).

Pie Barfod økonomisk-statistisk konsulent, cand. polit.

Ved Dundas, det gl. Thule, nær Thulefjeldet, ligger endnu Thules første missionærbolig, bygget 1909 af Det danske Missionsselskab og Den grønlandske Kirkesag, det år missionsarbejdet blandt polareskimoerne blev Den grønlandske Kirkesags vigtigste opgave, et arbejde, der fortsatte indtil 1937, da kirke og skole i Thule blev overdraget til staten.

Gudrun Ebbesen frue, cand. mag.