Eskimoruiner

Kom. er rig på ruinpladser; der kendes ruiner af vinterhuse på 64 pladser. Af disse var Igánaq beboet 1902-18, Qipingassoq blev nedlagt 1939, Nagtoralik var beboet 1901-27 og Imermiut 1894-98, derefter brugt som sommerplads. Området er i øvrigt lidet undersøgt, og kun enkelte pladser skal nærmere omtales.

Ikerasánguaq, nær den nuv. boplads Niaqornárssuk, har 3 ruiner, alle store fælleshuse af typen fra 16-1700t.; de er blevet delvis udgravede og har givet sager, typiske for denne periode. I en anden husruin nær Niaqornárssuk er der fundet en harpunspids af Thule-type.

Aulatsivik. Her skal der også være gl. ruiner, og der skal navnlig være fundet mange stensager. Stedet har været beboet lige til 1966.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

Litt.: Grønland 1921. I. 45-46. Kaj Birket-Smith. Ethnography of the Egedesminde District, Medd. om Grønl. 66. 1924. 44-58.